Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Hantering av återvinning i Trollhättan ifrågasätts

Skulle strax för jul ta en kort sväng till återvinningscentralen på Håjum för att tömma aska.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Blev då vid infarten till återvinningscentralen stoppad av en anställd som fullkomligt skällde ut mig för att jag kom till denna inrättning.

Personen ifråga informerade att ”Så här kan det inte fortsätta, med så många som kommer hit och slänger skräp varje dag”. Jag försökte kontra med att ”Det kanske bara bevisar att det finns ett behov av det?”. Varpå utskällningen fortsatte i samma frenetiska ordalag – ”att det måste bli ett stopp på de här folksamlingarna!”.

Vad har hänt? Är inte återvinningscentralen en del i Trollhättans stads ambition att vara en miljökommun? Är inte återvinningscentralen något som vi betalar vår kommunala skatt för? Jag bara undrar.

Ser sedan en artikel i TTELA att Trollhättans stad söker efter ny mark att förlägga en återvinningscentral på som dessutom antas bli avgiftsbelagd. Är det ytterligare en skatt som Trollhättans stad vill ta ut av oss som betalar skatt i kommunen. Som orsak anges bland annat att invånare från grannkommunerna kör hit för att slänga sitt avfall. Finns det någon statistisk fakta bakom det? En annan orsak som nämns är att trafiken har ökat i anslutning till samma inrättning. Det förvånar mig inte heller. Jag har noterat att servicen har successivt försämrats under en längre tid när det gäller öppettider och ett icke-fungerande flöde genom centralen, speciellt nu då besökarantalet inne på området begränsats.

Till sist vill jag rikta en känga till Emma Hansson, Miljöchef Trollhättans stad som skrev i mitt tycke ett oerhört korkat svar till insändaren i TTELA den 16 januari angående överfulla återvinningsstationer i staden. Det är väl inte vi som bor i staden som ska sköta driften av den kommunala service som vi betalar för? Att Miljökontoret väljer att lägga ut skötsel av dessa stationer på entreprenad må vara hänt men att alla invånare ska veta vem av dessa entreprenörer man ska kontakta när något inte fungerar är väl över den nivå man kan begära. Det är trots allt staden som är ansvarig för att entreprenaden utförs på ett korrekt sätt. Jag kan bara hålla med signaturen ”Skandal” att det inte fungerar på flera andra stationer heller. Det är vanligast att man inte får plats med allt man fyllt bilen med och man nödgas åka till flera olika stationer för att kunna återvinna de olika delarna. Det bidrar inte speciellt mycket till en bättre miljö för planeten.

Tröttnat på kommunal inkompetens

Svar direkt:

Det är tråkigt att läsa att du haft en dålig upplevelse när du besökte återvinningscentralen. Så ska det såklart inte vara. Jag har daglig kontakt med personalen på plats för att få en bild av hur situationen är. Läget under hösten har varit ansträngt just på grund av fler besök i coronatider. Vi har gjort olika ändringar med målet att behålla servicenivån och samtidigt klara av att hålla avstånd och följa gällande restriktioner. Bland annat har vi utökat öppettiderna under måndagar och tisdagar för att försöka sprida ut besöken, vi har begränsat antalet bilar inne på området och vi har ”möblerat om” inne på området för att testa olika flöden. Jag är medveten om att detta innebär andra utmaningar, så som köer utanför Återvinningscentralen och att det kan vara svårt att hitta när man som besökare är van vid ett visst flöde.

Med anledning av att besöken ökar kommer vi i år påbörja en förundersökning för att utreda hur återvinningscentralen kan komma att se ut i framtiden. Just nu har vi inga svar utan tittar på olika lösningar och andra goda exempel i landet. Återvinningscentralen är finansierad genom del i avfallstaxan så alla eventuella förändringar beslutas till slut av kommunfullmäktige i Trollhättan.

Vi är väldigt glada över att så många Trollhättebor vill göra rätt och återvinna sitt avfall. Tack!

Ulrika Edh-Spranger,

affärsområdeschef Avfall och Återvinning

Svar direkt:

Vi tycker självklart att det är oerhört viktigt att det finns fungerande och lättillgängliga återvinningsstationer för förpackningar och tidningar i Trollhättan. Det är dock inte Trollhättans stad som äger eller ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar och inte heller för driften av återvinningsstationer där förpackningar och tidningar samlas in.

Återvinningen sköts i hela Sverige av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) som är ett materialbolag som ägs av Svensk Plaståtervinning, Pressretur, RK Returkartong, Svenska MetallKretsen och Svensk Glasåtervinning. Där av hänvisar vi vid klagomål på återvinningsstationerna i första hand till FTI.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens verksamhet finansieras av förpackningsavgifter, som du och jag betalar när vi köper våra förpackningar. De finansieras där med inte av skattemedel.

Emma Hansson,

miljöchef Trollhättans stad