Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Har länge drivit frågan om cykelvägar till Åsaka och Öresjö

Det är glädjande att fler politiska partier i Trollhättan och även andra aktörer nu börjat uppmärksamma landsbygdsfrågor.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Centerpartiet I Trollhättan har under många år arbetat för ett ökat fokus på landsbygdsfrågor och att få upp dessa högre upp på den politiska agendan. Senaste motionen från Centerpartiet handlade just om att det behövs ett ökat fokus på landsbygden och det är en motion som via ett beslut i kommunfullmäktige den 29 mars ledde till bildandet av ett landsbygdsråd. Centerpartiet I Trollhättan är även drivande I frågan kring att en landsbygdsstrategi behövs och vi hoppas nu att den implementeras in under 2021. Centerpartiet har även en motion som nu ligger på kommunfullmäktiges bord för beslut som handlar om att upprätta fördjupade översiktsplaner för småorterna runt Trollhättan. Centerpartiet I Trollhättan vill med denna motion visa att vi är ett parti som kommer med förslag och konstruktiva lösningar inte enbart kritik.

Denna vilja att vara konstruktiv visar vi genom detta förslag att upprätta fördjupade översiktsplaner för områden som Gärdhem, Åsaka, Velanda, Norra Björke, Upphärad, Lagmansered, Öresjö, Sjuntorp. Vi har även länge drivit frågan om cykelväg till Åsaka, Öresjö och även den nu snart förhoppningsvis färdigbyggda cykelvägen till Sjuntorp. Vi har tillsammans med M och kd även en tänkt finansiering kring cykelvägsutbyggnaden. Vi visar även att vi har andra förslag. Vi har som exempel lagt fram motionen om närlagad mat den 27 maj 2019 som inte fick stöd av majoriteten.

Många kloka synpunkter och frågor ställs ofta till majoriteten I Trollhättan från olika håll. För oss i Centerpartiet, precis som för moderaterna och kd i Trollhättan så är det viktigt att omsätta synpunkter och kritik i handling och konstruktiva förslag. Kommunpolitik handlar för Centerpartiet I Trollhättan om att visa på politisk handling och komma med alternativa förslag och lösningar, för det tror vi är utvecklande för Trollhättan och dess invånares bästa. Om man som vi, inte alltid samtycker till den förda politiken i staden så är det även viktigt att komma med alternativa lösningar.

Vi är ett parti som bland annat förespråkar närodlat, närproducerat och småskalighet. När det sedan handlar om landsbygdsutveckling har vi många förslag och lösningar för att förbättra för invånarna i och runt Trollhättan.

Vi ser fram emot debatten inför kommande val och hoppas att kommuninvånarna ska få tydlig vetskap om vad Centerpartiet I Trollhättan står för.

Martin Bertilsson,

centerpartiet I Trollhättan