Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fredrik Sandberg / TT
Bild: Fredrik Sandberg / TT

Hjälp barnen i Västra Götaland att få ett friskare liv

En ny studie visar att svenska barn och ungdomar rör sig allt mindre. Samtidigt ökar både övervikt och stillasittande, vilket på sikt ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Nu bör kommuner, skolor och föräldrar bidra till att Västra Götalands 175 000 grundskolebarn får fysisk aktivitet som en naturlig del av vardagen, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Livlig lek och lust att röra sig är en av de saker vi mest förknippar med barndomen. Fysisk aktivitet är en väsentlig del av att vara ung – från den instinktiva viljan att springa vart man än ska till den organiserade träningen med kompisarna i idrottslaget.

Att tidigt etablera goda motionsvanor är viktigt, eftersom daglig rörelse i unga år kan fördubbla sannolikheten att du är fysiskt aktiv senare i livet. Ungdomar som rör sig har en minskad risk för övervikt som vuxna, vilket i sin tur minskar risken att drabbas av diabetes typ-2 och hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

En ny studie, med stöd av Hjärt-Lungfonden, visar nu att svenska barn och ungdomar rör sig allt mindre. I studien utrustades barn i åldrarna 8, 11 och 14 på sex skolor i sydöstra Sverige med stegräknare. Sämst var utvecklingen hos 14-åringarna. Mellan år 2000 och 2017 sjönk flickornas dagliga antal steg från 12 700 till 9 700, en minskning med 24 procent. Pojkarnas aktivitet sjönk ännu mer, från 15 300 till 10 700 – en minskning med hela 30 procent.

Tyvärr håller stillasittandet i sig uppåt i åldrarna. I Nationella folkhälsoenkäten 2018 svarade hela 65 procent av landets 16–29-åringar att de sitter stilla sju timmar eller mer under en dag. Var tredje i åldersgruppen svarade att de tillbringar mer än tio timmar av sin dag stillasittande. Häromåret visade en OECD-rapport att svenska ungdomar är mindre fysiskt aktiva än EU-snittet, och att var femte svensk 15-åring är överviktig.

I dag sker umgänget med kompisarna via chatten i stället för på idrottsplatsen, och i välvilja skjutsar vi våra barn till kompisar och fritidsaktiviteter för att de inte ska behöva gå eller cykla på egen hand. De många stillasittande vanorna bidrar sakta men säkert till en högre risk för hjärt-kärlsjukdom som vuxen.

För att bryta den negativa utvecklingen vill Hjärt-Lungfonden uppmana Västra Götalands kommuner, skolor och föräldrar att motverka stillasittandet. Genom att skapa miljöer som uppmuntrar till rörelse, göra fysisk aktivitet till en naturlig del av varje skoldag och föregå med gott exempel, kan vi hjälpa nästa generation att få ett längre och friskare liv.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd