Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Pontus Lundahl/TT
Bild: Pontus Lundahl/TT

Hur tänker majoriteten här?

Replik
Svar på "Äldreboende kan tvingas lägga ner", i TTELA den 16 maj.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Man blir helt frustrerad över förslag till beslut. Kommunens äldre, funktionsnedsatta, psykiskt dåliga och personal ska bidra med att underskottet inte blir så stort.

I februari så fattade Omsorgsnämnden beslut på att med komma med förslag på ytterligare besparingsåtgärder i vård och omsorg. Detta på grund av underskott på 27,5 miljoner 2019. Förslag har presenteras vad som ska eventuellt ska åtgärdas. Kommunens demenssjuka ska eventuellt få flytta till annat boende. En trygghet där de nu bor ska nu eventuellt tas bort. Vilket skapar otrygghet, frustration och aggression samt ny personal som inte först kan rutiner och vanor som en demenssjuk behöver. Tryggheten för anhöriga försvinner också då den har haft lätt för att hälsa på. Trollhättans psykiatriboende ska också avvecklas där boende har fått enligt biståndsbeslut (SOL) på att personen på sikt ska kunna leva ett liv som självständig.

Trollhättans funktionsnedsatta ska heller inte få sin korttidsverksamhet där de anhöriga ska få möjlighet till avlastning enligt (1§ i LSS). För dessa personer är det viktigt med aktiviteter, upplevelser, miljöombyte, social gemenskap med andra, utvecklande och lärande miljö.

Omsorgsförvaltningen har idag svårt för att rekrytera in ny personal. Nu är förslaget på att "nattpassen" minska från tio timmar till nio timmar. Om timmarna blir mindre på natten då får ju personalen fler arbetspass för att uppfylla sin nattkvot. Fler arbetspass innebär mindre återhämtning för samma lön. Cirka 450 personer har skrivit protestlista om det, och många vill sluta. Tar majoriteten hänsyn till detta? I MRP så står det att stadens anställda ska trivas med sitt jobb, självständighet, delaktighet och god arbetsmiljö där också den psykosociala kommer in är viktig.

Det finns idag som max fyra stycken sjuksköterskor på natten som har hand om hela kommunen. De är väldigt beroende av personal som är utbildade och vet vad de ska göra i vissa situationer likaså sjuksköterskor på dagen de måste kunna lite på personalen och att de kan sin sak.

Ett sparförslag är också att det ska finnas "kameror på natten för att minska nattpersonalen. Socialstyrelsen har (1 november 2018) sett en förbättring av gps-larm för äldre med funktionsnedsättning med dennes samtycke. Detta är ju behovsprövat. Vågar Trollhättans stad dra in detta?

Personer på demensboende, LSS verksamhet, psykiskt boende är beroende av kunnig personal. Lyssna på personalen först, då uppnås mål och resultat.

Christina Johanson (L)

Talesperson för Hälso- sjukvård, äldreomsorg och LSS