Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det har medfört att Vänersborg klättrar snabbt i Aktuell Hållbarhets årliga listor över hur kommunerna arbetar för ökad hållbarhet, menar debattören. Bild: STEFAN BENNHAGE
Det har medfört att Vänersborg klättrar snabbt i Aktuell Hållbarhets årliga listor över hur kommunerna arbetar för ökad hållbarhet, menar debattören. Bild: STEFAN BENNHAGE

Insikten att tänka globalt – handla lokalt växer i Vänersborg

Det har medfört att Vänersborg klättrar snabbt i Aktuell Hållbarhets årliga listor över hur kommunerna arbetar för ökad hållbarhet, menar debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Insikten om att tänka globalt – handla lokalt har vuxit i Vänersborg. Det gläder mig att både en miljö- och klimatstrategi har vuxit fram under de senaste åren i ett brett samförstånd mellan partierna. Det har medfört att Vänersborg klättrar snabbt i Aktuell Hållbarhets årliga listor över hur kommunerna arbetar för ökad hållbarhet.

Kommunen har också antagit klimatlöften för i år. Det handlar konkret om till exempel laddstolpar, solenergi och minskat matsvinn. Den nya kretsloppsparken är ett annat symboliskt exempel.

När vi renoverar och bygger nya byggnader i kommunen sker det på ett klimatsmart sätt. Såsom tidigare byggnadsarbetare ser jag hur klimat- och miljötänkandet har slagit igenom i allt större omfattning. En hållbar byggnadsstrategi är på väg för beslut i kommunfullmäktige. Bostadsbyggandet i Vänersborg är mer omfattande än på många år.

I näringslivet pågår också en omställning. Färdriktningen är utstakad. De företag som satsar på en ”hållbar framtid” uppnår fördelar på både hemma- och på exportmarknaden.

Jag har stor tilltro till företagen i vår kommun. Deras anpassningsförmåga är stark. Det gäller också deras utvecklingsförmåga. Jag vet att företagsklimatet förbättras. Ett levande och dynamiskt näringsliv är viktigt för Vänersborg. Därför gläder det mig att antalet företag växer. Detta ger också fler jobb och arbetslösheten sjunker.

Våra transporter behöver också bli fossilfria. Kommunens fordonspark ska uppnå detta så snart som möjligt. Det krävs också fortsatta satsningar på kollektivtrafiken. Pendlingsmöjligheterna måste säkras i hela vår kommun. Att äldre invånare ska ha fria resor inom kommunen ingår i vår politik. Vi arbetar för ett gemensamt rättvist seniorkort för hela Västra Götalandsregionen.

Samtidigt är det viktigt att säkra de statliga järnvägs- och vägnäten som berör Vänersborg. För att få till en upprustning av E45 mellan Vänersborg och Mellerud måste vi gemensamt över partigränser och kommungränser skapa en stark opinion för att få den prioriterad i den nationella infrastrukturplanen. Detsamma gäller upprustningen av järnvägen mellan Öxnered och Skälebol för gods- och persontrafik.

Investeringar i en bättre pendeltrafik, och i infrastrukturen är ofrånkomliga för att uppnå ökade fossilfria transporter, ökad trafiksäkerhet och regional utveckling.

Låt oss samtidigt inte glömma bort att det är i vardagslivet vi skapar förändringarna. Det spelar ingen roll om det handlar om resor till/från arbete, elförbrukningen i bostaden eller hantering av hushållsavfallet. Utvecklingen visar att Vänersborg är på rätt väg även när det gäller att ställa om.

Benny Augustsson,

kommunalråd (s)