Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: NTB
Bild: NTB

Jämlikhet är viktigare än att kallas ”konkurrenskraftig”

Västra Götalandsregionen ska besluta om en regional utvecklingsstrategi (RUS).

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ett dokument som ska peka ut de frågor som är viktiga för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet. Det ger en samlad bild av regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar och vad vi gemensamt kraftsamlar kring för att nå dit vi vill. Den utarbetas i samverkan med kommuner, näringsliv, föreningar, myndigheter och andra aktörer.

Alla partier vill självklart sätta sin prägel på RUS med sin världsbild. Vi i Vänsterpartiet har varit delaktiga i processen och ibland har vi lyckats påverka. Det finns idag bättre skrivningar, som vi starkt bidragit till, om att vi måste uppnå jämställdhet mellan könen. Vi har bidragit med text om klimatpåverkan och biologisk mångfald.

Vi har efter vägen påpekat att utbildning är större och viktigare än att ”skapa arbetskraft”. Kunskap har ett värde i sig självt. Vi lär för hela livet, för att få och skapa jobb, men också för att som samhällsmedborgare bidra till att utveckla samhället och demokratin.

Vi kan bara på allvar förändra om vi med inkomster och skatter är beredda att minska klyftorna mellan rika och fattiga i samhället Vi kan inte ha en skola och ett bostadsbyggande som segregerar. Skolan ska ha ett kompensatoriskt uppdrag; att minska köns- och klasskillnaderna. Bostadsområden ska planeras med blandad bebyggelse och byggas så att de underlättar för människor att mötas.

Strategin har för lite inriktning på vikten av tidiga insatser. Förskola, familjecentraler och ungdomsmottagningar lägger grunden för hur barn och unga ska klara att få fullständiga betyg i grundskolan och gymnasieskolan.

Det är ett borgerligt synsätt att innovationskraft bara finns i företag. Det finns lika mycket i offentlig sektor, föreningsliv och kultur. Kulturen är både kitt och byggstenar i samhällsbygget.

Vi har påpekat att vi på allvar måste se till att vi som arbetsgivare slutar att lönediskriminera.

Nu är det sista striden om innehållet i regionfullmäktige 16 februari. Västra Götalandsregionen leds av en blågrön koalition och det präglar formuleringarna i strategin. Vi i Vänsterpartiet gör ett sista försök att få in i målsättningen att ”jämlik” är viktigare än ”konkurrenskraftig”. Vi vill inte ha ett kortsiktigt ekonomiskt förhållningssätt som inte tar hänsyn till allas delaktighet och rätt att få del av ”Det goda livet”, som är regionens övergripande vision. Vi ser dock inte ut att lyckas i vår ambition att få regionen att prioritera jämlikhet. Vid regionstyrelsens behandling fanns det inget annat parti som tyckte som vi.

Eva Olofsson (V)

regionråd

Jan Alexandersson (V)

regionsrådsersättare

Carina Örgård (V)

regionrådsersättare