Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Kaotiskt i Trollhättans centrum - listan kan göras lång

Det är nu dags att byta ansvariga på gatu-parkkontoret och tillsätta kompetent ledning som förstår sitt uppdrag.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det är obegripligt hur man kan vara nöjd med den kaotiska situation som råder i Trollhättans centrum, med överskottade övergångsställen, avstängda trottoarer, gulblinkande trafikljus, översvämningar på grund av överskottade brunnar. Listan kan göras lång.

Är det så att man medvetet riskerar gång/cykeltrafikanternas säkerhet för att lättjan ska få företräde? Eller är kontoret helt stängt för kompetensbrist? Jag kräver förklaring av chefen för gata-park hur det kan komma sig att man helt missat situationen som råder.

Eller ännu värre, man känner till den men inte förstått uppdraget. Det kanske till och med är så att nämnden inte gett tjänstemännen i förvaltningen instruktion om att man ska sköta sitt jobb? Rensa ut hela gänget och sätt in kompetent folk.

Kom inte med flosklerna om att man ska anmäla via appen, för den undermåliga ursäkten håller inte längre. Skicka inte ut någon mediatränad kommunikationsstrateg att svara i ert ställe utan förklara varför ni inte förstått uppdraget.

Medborgaren Malte

Svar direkt:

För att förvalta stadens centrum jobbar vi ständigt med upprustningar och förbättringar. De senaste åren har omfattningen och tempot medvetet varit högre för att ge hela centrum en ansiktslyftning, med exempelvis ett nytt torg. Under samma tid som vi jobbar med att utveckla och förbättra våra offentliga miljöer arbetar vi också med den kontinuerliga skötseln i form av sopning, städning och annat underhåll.

Sammantaget kan allt arbete tidvis upplevas som störande vilket jag beklagar men hoppas ändå på förståelse i att det är viktigt att ta hand om stadskärnan.

För hantering av snö och halkbekämpning har vi väl genomarbetade planer med ständig beredskap under vinterhalvåret. Vid prognostiserat snöfall och behov av halkbekämpning görs ständiga bedömningar av vilka åtgärder som ska sättas in och var. Vi har dessvärre inte resurser att omedelbart åtgärda alla gator och vägar utan prioritering görs bland annat utifrån vägens klass, där cykelvägnätet har hög prioritet. Vid väderomslag blir prioriteringarna svårare och vid omfattande snöfall blir hanteringen svårare och tiden längre, vilket tidvis kan skapa besvärliga lokala förhållanden.

Personalstyrkan som jobbar med upprustningen av vår stad samt drift och underhåll är kunnig, erfaren och samtidigt öppna för ständiga förbättringar. Erfarenheten från varje års arbete byggs in i organisationen och så gör vi även med denna vinterns utmaningar. Detta ger oss förutsättningar att inom beslutad budgetram arbeta med de uppgifter vi har fått förtroende att utföra.

Jag hoppas du fått bättre förståelse för de utmaningar vi har och hänvisar dig inte vidare till felanmälan för detta ärende.

Fredrik Hallstensson,

gatu- och parkchef, Trollhättans stad