Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: GUNNAR LUNDMARK / FLT-PICA
Bild: GUNNAR LUNDMARK / FLT-PICA

Klimatdebatten upphör aldrig att engagera

Replik
Svar på "Klimatet utsätts för "tolkningar".

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Klimatdebatten upphör aldrig att engagera och har nu fått uppsving efter att coronapandemin har tappat mark som nyhetshändelse. Ingemar Vänerlöv har i många insändare uttryckt skepsis emot att CO2-utsläpp orsakade av människan skulle vara den huvudsakliga anledningen till en ökning av vår medeltemperatur. Vi kan hålla på att dividera om olika modeller, teorier och ifrågasätta gängse vetenskaplig uppfattning, vilket man ska göra. Vänerlövs skepsis är i grunden sund, men resonemanget faller vid en närmare granskning. Jag tänker här inte på klimatvetenskapliga argument främst, utan snarare frågan om hur Vänerlöv eventuellt ser på krafterna som ligger till grund för att en enligt honom felaktig uppfattning fått sådant stöd i så många kretsar och tunga institutioner som annars anser sig stå för sanning.

Det finns nämligen bara två förklaringsmodeller om så är fallet:

1) Dagens klimatvetenskap oerhört bristfällig, eller...

2) Det sker en medveten manipulation mot bättre vetande. Om bristfällighet skulle föreligga, undrar man varför så många blint följer efter, med tanke på de kostnader som följer av offensivt klimatarbete, som om man skulle agera genererar oerhört obekväma beslut som missgynnar den för tillfället sittande ledaren och institutionerna. Närmare till hands är väl att en konspiration ligger bakom klimatbluffen. Här finns olika teorier, exempelvis att Kina ligger bakom idén för att underminera västvärldens industriella kapacitet, eller att klimatpolitiken syftar till att öka politikens kontroll och förenkla etableringen av en världsregering. Vänerlöv sysslar med klimatvetenskap, och egentligen ligger det utanför området att svara på dessa frågor, men jag skulle ändå vilja väcka en vidare diskussion om vilka intressen som ligger bakom denna "bluff" som så många köpt med hull och hår.

För mig blir svaret då någon slags konspiration som blir orimlig med tanke på omfattning, och av dessa anledningar ställer jag mig bakom den allmänna synen på klimatfrågan, det vill säga att mänskliga utsläpp påverkar i sådan utsträckning att det utgör ett problem för oss. Syftet med detta är inte att framställa Vänerlöv och andra med liknande uppfattning som konspirationsteoretiker. Det tror jag inte att de är. Syftet är snarare att väcka frågan och få ett mer utvecklat resonemang, och inte minst för att bringa nytt syre till en debatt som stagnerat på den här tidningssidan.

Björn Hedén