Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Klimatmodelleringar är gissningar

Replik
Svar på: Ni har inga superdatorer - ta lite ansvar

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Alf Joakim Persson (AJP) har replikerat på min artikel från 5/7 ”Ny statstik från SMHI förbryllar”. Dessvärre går det inte att föra en saklig debatt med AJP eftersom hans debatteknik, helt fri från sakargument, går endast ut på att göra påhopp och så långt det är möjligt förminska motparten.

AJP börjar sina påhopp med bland annat ”...Ingemar Vänerlövs ständigt återkommande och högst felaktiga insändare rörande vårt klimat.” Som vanligt anklagar AJP utan minsta argument om vad som skulle vara fel i t ex senaste artikeln om SMHI:s förbryllande statistik. Vid jämförelse av normalperioderna 1961-1990 och 1991-2020 visade det sig att alla månaderna, utom juni och oktober, under den senare perioden i varierande grad blivit betydligt varmare. Juni och oktober hade däremot inte blivit ett dugg varmare. Då kan inte gärna det varmare klimatet entydigt tillskrivas de värmealstrande koldioxidutsläppen (vilket ofta görs) eftersom dessa bör vara jämförelsevis lika under årets alla månader. Dessutom beräknas koldioxidutsläppen stå för endast fyra procent av den totala koldioxidhalten. Min slutsats motsägs inte heller i SMHI:s rapport Klimatologi 61, som beskriver hur den storskaliga atmosfäriska cirkulationen bidragit till skillnader i Sveriges temperaturklimat under de senaste normalperioderna. Mina beräkningar stämmer precis med de som framgår i SMHI-rapporten. Men AJP slår fast att slutsatsen är ”högst felaktig”.

De grova påhoppen fortsätter med: ”Vänerlöv tror sig kunna dra slutsatser om globalt klimat från ett par väderstationer och lite enkla beräkningar med papper och penna.” I min artikel framgår det tydligt att normalvärden för temperaturen har tagits fram för 27 geografiskt representativa orter i Sverige, där SMHI utför mätningar, från Karesuando i norr till Falsterbo i söder, vilkas sammanlagda värden får utgöra ett riksgenomsnitt. Det är lite annat än AJP:s beskyllning ”ta lite lokala väderdata som utgångspunkt”.

AJP röjer en aningslös övertro på att vi med superdatorer kan ha koll på klimatet. Klimatet är en kaosartad verklighet som inte går att översätta i formler som sedan kan köras i datorer. Det finns för många osäkerheter som forskarna måste gissa sig till i sina klimatmodeller och säkerligen finns det för oss ännu okända klimatpåverkande parametrar. Klimatmodelleringars resultat är därför inget annat än gissningar, ibland kanske kvalificerade.

AJP bör sluta med att, utan sakargument i debatten, dela ut rallarsvingar (typ ”Sluta upp med att sprida era högst skadliga påfund”) mot sådant han tydligen inte begriper.

Ingemar Vänerlöv

Certifierad klimatobservatör