Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Helena Landstedt/TT
Bild: Helena Landstedt/TT

Knarket flödar, rätt ut i avloppen!

I Trollhättan ”flödar knarket”, ett uttryck jag får höra i olika sammanhang.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Flera olika professioner (polisen, fältassistenter, drogsamordnare med flera) intygar att det finns mycket droger i Trollhättan, men trots det verkar ingen riktigt ha någon bra strategi för hur vi ska komma till rätta med problemet. Staden arbetar på olika sätt med informationsinsatser till föräldrar och elever, men problemet kvarstår.

Utöver ovanstående experters insyn i frågan så tycker och tror vi politiker väldigt mycket om narkotikaproblemen och vad de beror på. Men sanningen är att vi inte vet! Vi antar en massa, men någon säker fakta har vi inte. Och på senaste kommunstyrelsemöte meddelade styrande politiker att de aktivt tackar nej till att få mer fakta i frågan!

Genom drogvaneundersökningen vet vi att ungas attityder gentemot narkotika har förändrats över tid. Idag säger över hälften av alla ungdomar att de inte ser någon större risk att testa narkotika ett par gånger. I Barnkonventionen, som numera är lag i Sverige, står det: Barn ska skyddas från narkotika (artikel 33). Det är alltså vår skyldighet att se till att det inte finns knark i skolorna och på gator och torg!

Mot bakgrund av ovanstående lämnade jag för ett år sedan in en motion vars syfte är att mäta drogförekomsten i Trollhättan med hjälp av avloppsvattnet. Mätningar av avloppsvatten är en metod som tillämpas i många andra städer, både i Sverige och utomlands, och resultatet av mätningarna kan hjälpa oss med information om vilka droger som används, hur stora mängder som används, nya droger som kommit och så vidare. Informationen är sedan ett komplement och underlag för professionerna i arbetet med förebyggande insatser. Med hjälp av proverna kan man göra riktade insatser och stadens drogförebyggande samordnare menar att det skulle ge oss bra underlag i det fortsatta arbetet.

Motionen har under ett års tid valsat runt bland olika förvaltningar och tjänstemän, och när den till slut landade på bordet i kommunstyrelsen så blev det avslag! Det fanns förvisso ledamöter, från majoriteten, som öppet ifrågasatte varför man skulle rösta nej, men när beslutet skulle fattas, så ven partipiskan med full kraft och det blev avslag. Ingen från majoriteten kunde dock förklara på vilka grunder det blir avslag, men likväl så röstade majoriteten nej till att få mer information om hur och var narkotikaanvändandet faktiskt ser ut i Trollhättan.

Förutom att vara förtroendevald politiker är jag också mamma till en tonåring som dagligen riskerar att komma i kontakt med narkotika och droger. Som förälder har jag självklart huvudansvaret för att säkerställa att min dotter inte vistas i miljöer där hon kommer i kontakt med narkotika.

Men jag måste erkänna att jag är djupt oroad över att styrande politiker inte är beredda att göra precis allt som står i deras makt för att minska droganvändandet bland unga.

Cecilia Gustafsson (M)

Trollhättan