Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Janerik Henriksson/TT
Bild: Janerik Henriksson/TT

Kommer använda samma ledningsgata som idag

Replik. Svar på Vi öster om älven, 25 februari och 48 fastigheter måste rivas, 22 februari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Signaturerna ”Vi öster om älven” och ”Lars” har skrivit här på insändarsidan om sträckningen av den nya kraftledning som Svenska Kraftnät planerat genom bland annat Lilla Edets kommun. Insändaren bygger dock på en rad missuppfattningar som jag ska försöka reda ut.

Centerpartiet i Lilla Edet har inte på egen hand framfört sin åsikt om den tidigare planerade nya kraftledningen mellan Skogssäter och Stenkullen till Svenska Kraftnät. Vi har däremot varit med och tagit ställning för det yttrande som Lilla Edets kommun lämnat i ärendet. Ett yttrande som alla partier ställde sig bakom i kommunstyrelsen.

I det yttrandet framförs att Lilla Edets kommun inte tycker att Svenska Kraftnät lyckats förklara varför det behövs en ny 400 kilowatt kraftledning när det redan finns två stycken på sträckan. Vi har alltså inte förespråkat en östlig sträckning – vi har ifrågasatt om det verkligen behövs en ytterligare ledning när det redan finns två. I remissyttrandet framförs även kritik mot att alternativa sträckningar inte presenteras.

När Svenska Kraftnät föreslår nya ledningar som innebär stora ingrepp i kommunens naturområden är det rimligt att de kan presentera ett fullgott underlag om att ingreppet är nödvändigt. Det materialet saknades. Detsamma skulle självfallet gälla om de föreslog ingrepp på andra ställen i kommunen – vi vill helt enkelt inte ha fler el-ledningar än nödvändigt genom kommunen.

Vad gäller ärendet om den planerade nya kraftledningen har den delen av kraftledningen som planerades på den västra sidan av älven, mellan Skogssäter och Ingelkärr, återgått till utredningsläge då Svenska Kraftnät nekats passage genom riksintresset Bredfjället - Väktorområdet. Just nu heter projektet Ingelkärr-Stenkullen och omfattar alltså bara den södra delen av den planerade nya kraftledningen. Svenska Kraftnät meddelar att förstärkningen mellan Skogssäter och Ingelkärr fortfarande är nödvändig och kommer att genomföras i ett nytt projekt, som startar om med ny utredning. Men den tidigare föreslagna sträckningen är alltså inte längre aktuell.

Men Svenska Kraftnät har även andra projekt i kommunen. Just nu förbereder Svenska Kraftnät för en förnyelse av den ledning som finns mellan Skogssäter och Kilanda, alltså på den östra sidan av älven i kommunen. Detta förnyelseprojekt har inget med den planerade nya kraftledningen på den västra sidan om älven att göra. Förnyelsen görs då nuvarande ledningar är gamla och nu har nått ett skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Detta hade gjorts oavsett ny kraftledning eller inte och uppgiften i insändaren om att detta rör sig om en samförläggning stämmer inte. En positiv effekt är dock att med nya ledningar kan mycket mer energi överföras.

Även uppgiften om att fastigheter skulle behöva rivas i projektet mellan Skogssäter och Kilanda är felaktig. Enligt Svenska Kraftnät kommer man använda samma ledningsgata som idag och inga ytterligare fastigheter kommer att påverkas.

Varje kraftledning innebär ett ingrepp i kommunens geografiska område. Vi tänker fortsätta att agera för att de ingreppen ska bli så små som möjligt – både för människa och natur. Samtidigt måste vi självfallet ha lösningar på plats som skapar en god elöverföringskapacitet i landet. För att vi som kommun ska vara lyckosamma i vår dialog med Svenska Kraftnät om de projekt som planeras genom kommunen och att minimera dess påverkan behöver vi alla hålla ihop. Och framför allt är det viktigt att vi alla bidrar till en faktabaserad debatt.

Jörgen Andersson (c),

Gruppledare Centerpartiet i Lilla Edet