Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Gorm, Kallestad
Bild: Gorm, Kallestad

Kommunen ska tillhandahålla välutbildad personal

Replik
Svar på Avveckling av äldreboenden, 13 oktober
För att klara samhällsuppdraget med en god och kvalitetssäkrad äldreomsorg i framtiden är det nödvändigt att vi använder våra resurser i form av kompetens och ekonomi på bästa vis.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ett beslut om vård- och omsorgsboende är i första hand en insats där kommunen ska tillhandahålla välutbildad personal dygnet runt. Sedan ska detta givetvis tillgodoses i anpassade lokaler. Där är lägenhet och hygienutrymme en del och anpassade ytor för måltider och gemensamhetsyta en annan del, som den enskilde betalar hyra för.

Det sker en utveckling av den nära vården, vilket innebär att allt fler människor kommer att få kvalificerad omsorg och sjukvård i det egna hemmet. Den äldre delen av befolkningen ökar i snabb takt de närmaste åren. En stor andel kommer att klara sin livsföring långt upp i åren på egen hand. I livets slutfas kommer dock de flesta av oss att behöva samhällets stöd på olika vis.

Utifrån den kunskap vi har om framtida behov har omsorgsförvaltningen redogjort för hur man bör och kan organisera omsorgen för att möta framtida behov. För att klara uppdraget har beslut fattats som direkt påverkar enskilda människor. Det är givetvis beklagligt och ska omhändertas med största respekt. Kvarstår gör dock att den kommunala omsorgen behöver använda tillgängliga resurser så att de i allra möjligaste mån kan avsättas till de medarbetare som utför de kvalificerade arbetsuppgifter som dagens omsorg och vård innebär.

På det viset hänger hyressättningen väl samman med hur resurserna används. En viktig grundprincip inom socialtjänstområdet är att ingen, oavsett inkomst, ska behöva bekymra sig över att klara av hyresnivån för insatsen vård- och omsorgsboende. Därav ska hyresnivån anpassas till den statliga ersättningen, bostadstillägg för pensionärer (BTP).

I samband med avveckling av äldreboende har det blivit uppmärksammat, precis som insändarskribenterna påpekar, en del otydligheter utifrån dagens hyressättning. Hyressättningen bygger på en blockhyra för respektive fastighet och är då beroende av när i tiden och dåvarande kostnadsnivå för fastighetens avtalstecknande. Därav olika hyror beroende på fastighet. Förvaltningen har för avsikt att analysera och utforma en ny modell för detta. I det sammanhanget ska bästa möjliga resurs för personalbemanning vara en avgörande faktor.

Jane Johansson

Förvaltningschef