Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Pontus Lundahl/TT
Bild: Pontus Lundahl/TT

Kompetensutveckling i omsorgen gynnar alla!

Replik. Svar på Var kommer alla idéer ifrån?, 7 april.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Trollhättans stad har fått stora ekonomiska tillskott av den socialdemokratiskt ledda regeringen, inte minst i och med Äldreomsorgslyftet. Det ger möjligheter till utbildningsinsatser på alla nivåer inom omsorgerna. Det handlar om såväl grundutbildning till undersköterska – en yrkestitel som nu glädjande nog ska skyddas – som kompetensutveckling och utbildning med spetskompetenser. För detta har omsorgsförvaltningen tagit fram en mycket ambitiös kompetensutvecklingsplan. Om du, M Nilsson, har ditt vårdjobb i Trollhättans stad kan du få mer information av din chef.

Ytterligare en del av kompetensutvecklingsinsatserna handlar om riktade insatser för särskilda behov. Det kan handla om vårdhygien – ett ämne som det skett stora insatser kring under året – med också kring språket. Och det handlar inte enbart om dem med ett annat modersmål. För att säkerställa en god vård och omsorg krävs det att en arbetsgrupp har samma språkliga referensramar. Viktigt för gruppen är också hur man talar till varandra. De språkombud som M Nilsson är kritisk till ska ha till uppgift att stödja kollegor i språkbruket i arbetsgruppen, hur man kommunicerar såväl muntligt som skriftlig för att alla berörda ska förstå och för att information ska nå ut; omsorgens arbetsuppgifter är för viktiga för att utsättas för problem till följd av missförstånd. Förslaget att införa språkombud kom, för övrigt, via en motion från KD och den fick stöd i kommunfullmäktige av alla partier utom Moderaterna. Huruvida det finns behov av ett språkombud på arbetsplatsen avgörs av respektive chef.

För att ytterligare höja kvaliteten måste dessutom alla som anställs inom omsorgen i Trollhättans stad genomgå en introduktionsutbildning. Där är goda språkkunskaper en del av utbildningen. För att få anställning krävs en godkänd utbildning.

Slutligen vill vi passa på tillfället att rikta vårt stora tack till personalen inom våra omsorger, såväl till dem ute på ”golvet” som till chefer och administrativ personal. Det finns en imponerande mängd kunskap, engagemang och vilja att skapa den bästa tänkbara omsorgen för invånarna i Trollhättan, både nu och i framtiden. Det finns öppenhet för nytänkande och idéer på alla nivåer och en lösningsorientering som är imponerande, inte minst nu i pandemitider.

De satsningar som gjorts – och görs – på omsorgspersonalen från den S-ledda regeringens sida vill vi i S-V-MP-majoriteten i Trollhättans stad använda till att förbättra i alla led. Vi vill utveckla och slå vakt om de goda insatser som görs, inte slå sönder dem med privatiseringar.

Lena Hult (S)

Ordförande omsorgsnämnden

Salima Daidan (V)

Vice ordförande omsorgsnämnden

Mussa Selim (S)

Gruppledare för majoriteten i omsorgsnämnden