Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Pi Frisk/SvD/TT
Bild: Pi Frisk/SvD/TT

Konsumerar vi för mycket?

I dagsläget så är diskussionen om global uppvärmning ett väldigt viktigt ämne. Under de senaste 150 åren så har mänskligheten avancerat till vyer som våra förfäder aldrig kunde uppnå. Tyvärr så har den ekonomiska och teknologiska

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

tillväxten haft katastrofala effekter på vår planet. Ökenspridning, jorderosion, smältandet av stora iskroppar i Arktis och Antarktis är bara ett antal av konsekvenserna av vår ökande befolkning och konsumtion.

Som ett motgift för överkonsumtionen så skrev diverse författare under 1960 och 1970-talet essäer och krönikor om en annan sorts livsstil. Denna samlingen av idéer kategoriseras idag som ’’Minimalism’’. (Donald Judd, Dan Flavin etc)

Vad är då minimalism och vilka långsiktiga effekter kan det ha? Minimalismen är en vacker term för ’’Att leva på det absolut nödvändigaste’’. Alltså att istället för att ha ett hus som är fullpackat med materiella ägodelar så ska man istället använda sig av de verktyg som krävs för att leva och ej köpa saker som inte är nödvändiga för överlevnad och ett stabilt liv.

Istället för att inneha ett stort ljudsystem, den nyaste bilen eller en dator, så ska man sälja sina onödiga ägodelar som ej har något nödvändigt värde samt att tänka efter när man konfronteras av hungern att konsumera.

Hur påverkar det individen? Den mentala och fysiska påverkan på individen beror nog på vem som konverterar till minimalism som livsfilosofi. En minimalistisk person kommer endast behöva saker som betyder något för dem, så då kommer de kunna njuta oerhört mycket mer av sin tillgängliga inkomst varje månad. Mer pengar kommer sparas vilket kan användas till framtida nöjen eller som säkerhet för potentiella framtida inflationer/personliga ekonomiska bekymmer.

Kortsiktigt tror jag att individen blir ganska negativt påverkad av minimalism, eftersom att man inte kan få bekräftelse och tillfredställelse direkt av impulsköp. Däremot så tror jag att på lång sikt att individen kommer leva ett lyckligare liv då han/hon kan fylla den tomma känslan med upplevelser, relationer och prestationer istället för små stötar av bekräftelse av impulsköp. Det är kanske lite svårt att medge för sig själv men vi konsumerar av en anledning och i de allra flesta fall så är det för att vi mår bra av det. Det agerar som en distraktion och kan temporärt fylla det metaforiska hålet i magen.

Hur påverkar det de globala ekosystemen? Företagande och ekonomisk tillväxt skadar jordens ekosystem, det finns inget tvivel om det. Speciellt när vi är 7,6 miljarder människor i världen där nästan alla konsumerar till någon grad. Konsumtionsnivån varierar kraftigt beroende på ett lands ekonomiska välstånd så klart. I Sverige så konsumerar vi mer varor per individ än till exempel Ryssland, Indien eller Mongoliet.

Jag tror att klimatet skulle nyttjas rejält av minimalismen (ungefär som veganism). Vi i västvärlden har en stor hunger efter att konsumera. Detta behovet gör att vi beställer mycket varor från Kina och Bangladesh (länder som bränner kol och olja för att utvinna energi till fabriker). Detta bidrar enormt till växthuseffekten. Om en fjärdedel av jordens befolkning konverterade till minimalism så skulle det ha globala helande effekter.

Folk i storstäder skulle inte behöva oroa sig för försämrad hälsa pågrund av gigantiska mängder förorening, havet och marinlivet skulle återhämta sig när flödet av plast och annat avfall inte är lika stort och så vidare. Mindre risk för skogsbränder, minskad algblomning etcetera. Detta är bara ett par få av de positiva effekterna som minimalism kan ha. Jag uppmanar alla att tänka efter på hur mycket du konsumerar, eller åtminstone vara medveten om det.

Ekonomisk tillväxt är självklart bra för vår levnadsstandard, men det tär tyvärr på vår planet, ungefär som ett dubbelsidigt svärd, en förkrossande Akilleshäl. Du som individ har makten att konsumera mindre, vilket kan hjälpa att försäkra våra

barn och barnbarns framtid. En framtid fri från ekologisk och social kollaps.

Adam Eriksson