Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Kraftstaden hyr ut lokaler och främjar sysselsättning

Replik
Svar på Vad är tillgångarna i Trollhättans stad värda?, 1 december.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Politiskt oberoende ställer i tidningen frågan ”Vad är Tillgångarna i Trollhättans stad värda?” och jag ska som ordförande i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB försöka besvara frågan utifrån min roll och ansvarsområde. Som underlag använder jag 2019 års bokslut.

Kraftstaden tog år 2009 över ägandet av de kommunala verksamhetsfastigheterna vilka vid ingången av år 2020 omfattade 170 210 kvadratmeter lokalyta. Hela verksamheten bedrivs som en egen resultatenhet, allt för att förvaltningen inte ska blandas ihop med våra näringslivsfastigheter som bedrivs på kommersiella grunder.

En investering i en verksamhetsfastighet beslutas av kommunfullmäktige. Hyran sätts enligt självkostnadsprincipen. Skulle överskott uppstå något år stannar detta i resultatenheten för att användas för framtida underhåll och investeringar.

Kraftstadens främsta uppgift är dock att vara ett av stadens viktigaste näringspolitiska instrument, genom uthyrning av lokaler, främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i kommunen. Näringslivsfastigheterna omfattar 212 551 kvadratmeter. Bland dessa kan nämnas Högskolan Väst, en verksamhet som troligen inte hade hamnat i Trollhättan om vi inte hade haft vårt bolag. En annan viktig del är Innovatumområdet, där det idag arbetar mer än 2 000 personer.

Det bokförda värdet av fastigheterna uppgick enligt bokslutet till 2 665,5 miljoner kronor. Bolaget har hela tiden gjort fulla avskrivningar och möjliga nedskrivningar. Vid bokslutstillfället hade 1 351 miljoner kronor skrivits av, allt för att bygga långsiktig säkerhet. Lånen uppgick vid samma tidpunkt till 2 493,8 miljoner kronor.

Varje år görs en värdering av fastigheterna. 2019 års värdering visar på ett verkligt värde för förvaltningsobjekten på 3 547 miljoner kronor. Alltså ett betydande övervärde.

Ett annat sätt att arbeta med säkerhet är finansieringen. Bolaget har valt att med hjälp av så kallade SWAP-lån bygga säkerhet mot eventuella räntehöjningar.

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick lånen för näringslivsfastigheterna till 1 233 miljoner kronor, den genomsnittliga räntan var 1,37 procent och kapitalbindningen var 5,47 år. Ingen nyupplåning har skett under år 2020.

För de kommunala verksamhetsfastigheterna uppgick lånen till 1 457 miljoner kronor, räntan var 1,24 procent och bindningstiden var 7,11 år. Nyupplåning under året var 197 miljoner kronor, trots stora investeringar.

Hoppas att du med detta har fått en ökad kunskap om Kraftstaden. Har du ytterligare frågeställningar är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Stenåke Kjell (S)

Kraftstaden Trollhättan