Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Henrik Montgomery/TT
Bild: Henrik Montgomery/TT

Kyrkoval utan partipolitik

Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan (POSK) är en nomineringsgrupp som inte är vänster/höger i traditionell mening, utan består av medlemmar som är beredda att ta ansvar utifrån sitt intresse för kyrkan.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Svenska kyrkan är sedan år 2000 inte statskyrka. De som kandiderar för uppdrag inom kyrkan representerar nomineringsgrupper. Några är helt fria från partipolitik, några är kyrkogrupper med ursprung i ett parti och tre riksdagspartier (S, SD och C) har valt att registrera sig som nomineringsgrupp i kyrkovalet.

Tron på Guds villkorslösa kärlek och Jesu gärningar är den grund kristenheten vilar på. Vårt uppdrag som kyrka är att vara Guds redskap på jorden och det kan ske på många sätt. Ett arbete som inte bara bedrivs av anställda, utan också av många ideella medarbetare.

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka och de fyra grundläggande uppgifterna är att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan finns över hela landet. Den är öppen för alla och välkomnar alla som vill vara med. Det diakonala arbetet sker i tysthet, men är stort och hjälper många i en utsatt situation.

Dessutom har Svenska kyrkan oftast ansvaret för begravningsverksamheten. Ett ansvar mot alla invånare i Sverige oavsett trosuppfattning. Att denna bedrivs väl och att kyrkogårdarna är välskötta är också ett stort och viktigt uppdrag.

Under coronapandemin har kyrkan tvingats anpassa sin verksamhet. Bland annat har vi haft stora begränsningar i möjligheterna att fira gudstjänst. Digitala alternativ har växt fram, men kan aldrig helt ersätta att få mötas i gemenskap.

POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK anser att församlingarna ska styras av människor som har sin förankring i kristen tro och har kännedom om kyrkans arbete.

POSK vill att kyrkan ska ta tillvara det stora engagemanget som finns bland många medlemmar.

POSK vill att kyrkans arbete bedrivs med fokus på miljö och klimat.

POSK har under 16 år haft majoritet i Vänersborgs och Väne-Ryrs församling och hoppas få nytt förtroende under kommande mandatperiod.

Glöm inte att rösta i kyrkovalet! Du kan förtidsrösta eller brevrösta om du inte kan komma till vallokalen den 19 september. Din röst är viktig! Rösta på dem som du har förtroende för.

För POSK-gruppen i Vänersborgs och Väne-Ryrs församling

Marianne Johansson och Ann-Christin Helgegren