Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Lägger alla besparingar på de svagaste?

Replik
Svar till Omsorgsnämndens ordförande (S), vice ordförande (V) och gruppledare (S).

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Omsorgsnämnden har ett ramverk att hålla sig till, säger ordförande i omsorgsnämnden. Ja det stämmer, dock ska nämnden enligt kapitel 6 paragraf 6 andra stycket i kommunallagen följas: ”De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt”.

Ni kan inte bara citera det som faller majoriteten i smaken för tillfället. Citera gärna hela paragrafen, inte delar därav. Det är där det brister på ett flagrant sätt.

Vi har påpekat vid ett flertal tillfällen att nämnden ska äska mer medel, men majoriteten vill inte detta, trots en kraftig anmärk­ning från revisorerna, med en uppmaning att äska medel. Sverigedemokraterna röstade nej till friare ledsagning med motiveringen att förslaget var bristfälligt i hela sin utformning. Expertisen dömer ut förslaget i sin helhet och vi väljer att lyssna på dessa.

Rörande träffpunkterna för äldre och social­psykiatri vet vare sig vi eller nämnden i sin helhet vad som gäller, då förslagen för och emot besparingar läggs huller om buller av nämndens ordförande på sittande möte med nya bud däremellan. Vi har fullständig förståelse för att nämndens ordförande är ny på sin post, men en liten skärpning vore på sin plats när det gäller detta viktiga uppdrag.

Omsorgsnämndens verksamhet är till en stor del lagstadgad, och för att ­kunna driva den omsorg i kommunen som våra medborgare har rätt till måste man se till att det finns ekonomi till detta, vilket inte gjordes i Socialdemokraternas budget för 2019. Att man sen inte har fått medel från Migrationsverket eller staten som man räknat med, ska inte drabba omsorgstagare i kommunen.

Omsorgsnämndens budget var dömd till underskott redan vid ingången av detta år. Nu vill ni lägga alla besparingar och börda på de svagaste i samhället. Till detta säger givetvis Sverigedemokraterna ett klart och tydligt nej.

Lasse Henriksen (SD)

gruppledare

Mari Berg (SD)

ledamot omsorgsnämnden

Monica Tenberg (SD)

ledamot omsorgsnämnden

Erland Larsson (SD)

ersättare omsorgsnämnden

Trollhättan