Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Vilhelm Stokstad/TT
Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Låt Hälltorpsområdet vara fritt från mountainbikecyklister

Hälltorps goda åkermarker är nu bebyggda och vi som bor i Torsred är nu omgärdade av OBOS nybyggen på prima åkermark.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Hur kan de styrande i en kommun godkänna denna åkermarkförstörelse (finns ingen opinion bland de andra partierna Trollhättan och vad tycker Centerpartiet?). Fakta miljöbalken 3 kapitlet paragraf 4: Jord och skogsbruk är av nationell betydelse: Brukningssvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

På kommunalpolitikerspråk betyder ovanstående i miljöbalken: Bygg var som helst och hänvisa till ”väsentliga samhällsintressen” så är allt ok.

Mycket blir mer på moder jord, men åker/markarealen är konstant.

På de välbesökta gamla promenadstigarna naturområdet mellan OBOS nybyggnationen och 1950-talets villabebyggelse har nu den längsta stigen genom hela naturområdet hemsökts av mountainbikecyklister som gjort den frekventerade promenadstigen till rena lervällingen och gör promenader på stigen i naturområdet totalt omöjligt utan stövlar.

Trollhättans stad borde hänvisa mountainbikecyklister till andra skogsområden på kommunens stora skogsinnehav. Låt det lilla naturområdet som nu finns kvar efter monsterutbyggnaden av bostäder på åkermarken i Hälltorpsområdet vara fritt från mountainbikecyklister så vi boende i anslutning till naturområdet åter får promenera på naturområdets stigar utan lervälling.

Och vad tycker de styrande i kommunen?