Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Pasi Hakopuro
Bild: Pasi Hakopuro

Lödöse varv har potential bli fantastisk del av Lödöse

Replik
Svar till insändarna ”Då måste Lilla Edets kommun ha god ekonomi”, 19 januari och ”Vad ska man med området till?”, 20 januari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Undertecknarna ”Ilsk och besviken skattebetalare” och ”Kommuninvånare och skattebetalare” har i två insändare ifrågasatt hanteringen av kontorsvillan på Lödöse varv och köpet av Lödöse varv samt att första insändaren framfört en oro för äldreomsorgen.

Först till frågorna om Lödöse varv och kontorsvillan; Lödöse varv förvärvades av Lilla Edets kommun 2016 efter beslut i kommunfullmäktige (som S, V, L, C och Mp stod bakom), med det huvudsakliga argumentet att det är mark av mycket strategisk karaktär ur ett ortutvecklingsperspektiv. Den dåvarande ägaren av fastigheten skulle sälja och kommunen ville därmed få rådighet över hur marken ska användas i detta mycket centrala område i en ort som växer och utvecklas. Samtidigt som kommunen gav Leifab (nuvarande AB EdetHus) ett ägardirektiv om att köpa fastigheten för 13,8 miljoner kronor (fastigheten och byggnaderna var taxerade till 11,6 miljoner kronor) gav man också i uppdrag att ta fram ett program för hur området ska användas i framtiden, vilket skulle ligga till grund för en ny detaljplan. Det arbetet startades dock aldrig av den tidigare majoriteten.

I början av 2020 drogs äntligen arbetet med en förstudie kring det framtida användandet Lödöse varvs-området igång – och det arbetet pågår för fullt. Förutsättningarna undersöks för att på sikt planera för bostäder i området. Om så blir fallet finns också mycket generösa statsbidrag att ta del av för sanering av den förorenade marken i området. Lödöse varv har potential att bli en fantastisk del av Lödöse!

Men visst finns det en del av denna affär som många av oss inte är nöjda med. På området som förvärvades fanns det så kallade kontorshuset. I samband med beslutet om förvärvet fattade kommunstyrelsen beslut om att ”möjliggöra ett behovsanpassat, kostnadseffektivt och flexibelt nyttjande av de lokaler som blir aktuella för kommunal verksamhet”. Kontorsvillan renoverades för att kunna utgöra HVB-boende – något kommunen då var i akut behov av. Att renoveringen skulle bli så dyr fanns det inga tidiga indikationer på – snarare tvärt om. Med den hyran kommunen fick för den lokalen kan man ganska lätt dra slutsatsen att det inte följde beslutet om ett ”kostnadseffektivt och flexibelt” nyttjande av lokalerna.

Att underlaget för HVB-hem skulle minska snabbt efter att villan togs i bruk fanns det heller inga indikationer på. Men så blev det som vi alla vet. Sedan dess har kommunen försökt hitta lösningar för att använda lokalen till andra verksamheter vilket visat sig vara svårt. Efter samtal med AB EdetHus försöker vi nu hitta lösningar för att istället få till stånd bostäder i villan och att kommunen därmed slipper hyran för lokalen. Eftersom den långsiktiga planen är att det ska bli bostäder på hela området ser vi detta som ett första steg.

Jag är den första att beklaga att kontorsvillan blev så dyr att renovera och att den inte kommit till användning på ett bättre sätt. Därför har vi länge försökt hitta lösningar på att komma ur den situation vi är satta i – en förändrad detaljplan tror vi är den bästa lösningen just nu.

Så till frågan om äldreomsorgen; Undertecknaren har helt rätt i att gruppen äldre ökar i samhället och då såklart även i Lilla Edet. Levnadsvanor och behov förändras också i gruppen. Generellt sett blir vi äldre och mår bättre. Det är bra! Det innebär också att vi behöver modernisera och utveckla våra arbetssätt för att kunna ge våra brukare bästa möjliga vård och omsorg.

Därför utökar vi vårt stöd så att äldre kan behålla sin självständighet och möjliggöra kvarboende i sina hem längre. Vi satsar mer resurser på rehabiliterande och förebyggande insatser samt hemtjänst. En plats på särskilt boende är självfallet även fortsättningsvis en biståndsbedömd insats och den som har rätt till och behöver en plats inom särskilt boende kommer även fortsatt att få det. Antalet platser i kommunen anpassas alltså efter behovet.

Julia Färjhage (c),

kommunstyrelsens ordförande