Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Lönerna i NU-sjukvården måste höjas!

Varför tycker Västra Götalandsregionens styrande borgerliga koalition att det är rimligt att en operationssjuksköterska i NU-sjukvården tjänar över 2 000 mindre per månad än operationssjuksköterskor på andra håll i landet tjänar, eller att en undersköterska ska ha runt 1 500 kronor mindre i grundlön än kollegorna i övriga Sverige?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Tycker det borgerliga styret att specialistläkarna på Uddevalla sjukhus och Näl verkligen är många tusen kronor ”sämre” jämfört med rikets specialistläkare?

Och hur tror det moderatledda regionstyret att rekryteringen av vårdpersonal förbättras av flera tusen kronor mindre i grundlön – varje månad?

Vi socialdemokrater tycker att dessa löneskillnader är oacceptabla! Det anstår inte Sveriges största offentliga arbetsgivare – som också har som uttalat mål att bli den bästa – att vara i strykklass när det gäller löner till så viktiga yrkesgrupper! Skillnaden mellan lönerna för vårdpersonal anställd inom Västra Götalandsregionen har dessutom ökat under de fem år som regionen haft borgerligt styre. Inte så konstigt, i och för sig, eftersom sjukvården inte har fått uppräkning av sina budgetar ens för att täcka ökade kostnader för nya löneavtal, än mindre för att klara en löneglidning.

Den 8 oktober ska regionfullmäktige ta ställning till Socialdemokraternas motion om att upprätta en handlingsplan för hur vårdlönerna Uddevalla sjukhus, Näl och regionens andra sjukhus ska kunna nå minst riksgenomsnittet. Men det moderatledda regionstyret säger nej till en handlingsplan. Vi socialdemokrater har lagt drygt en halv miljard till höjda grundlöner i vården i var och en av våra budgetar de senaste åren. Tillsammans handlar det om flera miljarder i satsningar för höjda grundlöner. Det moderatledda regionstyret har sagt nej även till detta, och själva har de lagt exakt noll kronor till höjda grundlöner. Visserligen infördes höjd ob-ersättning (utan föregående förhandling med berörda fack) för vissa grupper, men vad hjälper det dem som inte jobbar nätter? Det kan inte vara rimligt att enda vägen för vårdpersonalen att höja sin lön går genom att jobba mer obekväm tid!

Under förra året antogs en ny medarbetarpolicy av regionfullmäktige. Där står bland annat: ”Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Lönerna ska vara jämställda och konkurrenskraftiga samt stödja karriärutveckling.” Det är hög tid för regionens borgerliga styre att visa att man värnar vårdpersonalen på annat sätt än genom fagra ord i en policy!

Janette Olsson (S)

Regionråd, vice ordförande i regionens personalutskott

Carina Åström (S)

Vice ordförande NU-sjukvården