Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skolan måste åter bli en statlig angelägenhet, inte ett uppdrag för 290 olika kommuner, menar debattörer. Bild: Alexander Olivera/TT
Skolan måste åter bli en statlig angelägenhet, inte ett uppdrag för 290 olika kommuner, menar debattörer. Bild: Alexander Olivera/TT

Liberalerna sätter alltid skolan först !

Skolan måste åter bli en statlig angelägenhet, inte ett uppdrag för 290 olika kommuner, menar debattörer.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Liberalerna är det parti som sätter skolan först. Liberalerna satsar mest av alla partier på skolan i riksdagen. Bara under de kommande åren satsar vi nästa 16 miljarder mer än regeringen på skolan. Det var Liberalerna som 1842 drev igenom allmän folkskola för alla barn i Sverige. Bland de första i Europa. Liberal grundtanke var att alla medborgare skulle ha inflytande över staten och samhällsfrågor och därför måste de ha kunskaper för att delta i samhällsarbetet. Därför sätter Liberalerna alltid skolan först. Grunden för allas lika värde.

Arbete för ett friare och tryggare Vänersborg och Sverige börjar i skolan. Den framtid som väntar i morgon i Vänersborg och Sverige – den finns i våra klassrum i dag. Därför finns det ingen bättre socialpolitik, rättspolitik eller arbetsmarknadspolitik än en återupprättad kunskapsskola. Därför hjälper det inte att insatserna sätts in allt senare i livet för barn som behöver stöd och hjälp. Liberalerna vill ge alla elever extra stöd om de behöver det, för att klara skolan. Tidiga insatser i förskolan och på lågstadiet gynnar utvecklingen inte minst i svenska språket.

Alla klassrum ska vara trygga klassrum för att eleverna ska klara vår kunskapsskola och sin egen framtid. Skolan måste åter bli en statlig angelägenhet, inte ett uppdrag för 290 olika kommuner. Vi vill införa en läs-, skriv- och räknagaranti. Hjälpa barn som har svårt att koncentrera sig i skolan. Varje elev har rätt till egna läroböcker och till digitala hjälpmedel.

Fler lärare och assistenter, fler speciallärare, mindre klasstorlekar, utökad elevhälsa samt mobilfria lektioner. Vi värnar om det fria skolvalet och att friskolorna ska finnas men med begränsat vinstuttag. Liberalerna vill mer, vi sätter alltid skolan först!

Peter Göthblad,

ordförande

Gunnar Henriksson,

gruppledare