Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mångfald stärker högskolan

Precis som andra högskolor är Högskolan Väst en plats dit studenter kommer för att utbilda sig och lägga grunden för sin framtid. Det är en plats där studenter växer som personer och skaffar sig vänner och erfarenheter för livet. Det är också en plats där hundratals anställda varje dag arbetar för att se till att den utbildning och forskning som levereras håller hög kvalitet.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lärande, utbildning och forskning måste vår högskola vara en plats där alla känner sig hemma. Som student eller anställd måste du känna dig trygg och välkommen oavsett vem du är. Det är inte bara viktigt ur demokratisynpunkt, utan också för att vi vet att människor som känner sig trygga och respekterade presterar bättre. Vår vilja att vara en inkluderande plats ställer höga krav på att högskolan präglas av mångfald och jämställdhet.

Till grund för Högskolan Västs arbete med mångfald och lika villkor ligger dels vår värdegrund, dels ett antal policys och planer. Vår värdegrund är tydlig med att alla människors lika värde är en självklar och grundläggande förutsättning för allt vi gör. Vår högskola ska vara öppen och ta hänsyn till olikheter. Anställda och studenter ska behandlas och mötas med respekt och värdighet. Tillsammans med den statliga värdegrunden och FN:s globala hållbarhetsmål utgör dessa värderingar ett fundament för hela vår verksamhet.

Värdegrundsdokument är viktiga, men det avgörande är hur väl de omsätts i praktisk handling. Högskolan Väst har därför konkreta planer för arbetet med lika villkor och jämställdhet. Nu börjar de insatserna ta fart på allvar genom ett antal prioriterade pilotsatsningar.

Vi satsar till exempel på att utbilda alla chefer och anställda i normmedvetenhet och normkritik. Vi gör det eftersom vi vet att normer och invanda tankesätt präglar mänskliga relationer, och därmed kan verka både inkluderande och exkluderande. Högskolevärlden är inget undantag.

Sedan 2017 har Sveriges universitet och högskolor dessutom ett uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Högskolan Västs arbete med jämställdhetsintegrering består av många olika delar. Det handlar framförallt om att motverka könsbundna studieval, förbättra kvinnors och mäns genomströmning i utbildningar och arbeta för jämställda karriärvägar inom akademin.

Debatten idag fokuserar alltför ofta på mångfald som något svårt, komplicerat och negativt. Och visst kan det upplevas som en utmaning att möta människor som inte är som en själv. Men mångfald är ingen belastning. Det är inget problem som ska ”hanteras”. Tvärtom. Våra olikheter stärker oss och höjer kvaliteten i vår utbildning, forskning och samverkan.

Amanda Öbom, vice ordförande, Studentkåren vid Högskolan Väst

Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst