Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Medarbetare har redan uttryckt oro inför sommaren

Utmaningarna ser ungefär likadana ut i regionerna. Vi dras alla med sviterna efter en lång pandemi, menar debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Västra Götalandsregionen står inför en sommar där verksamheterna i vanlig ordning måste bemannas för att den grundläggande sjukvården ska fungera. Trots att vi precis tagit oss ur februari månad så har medarbetare redan uttryckt oro inför den stundande sommaren. Vid det senaste regionfullmäktige ställde jag därför frågan till regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om hur arbetet med sommarbemanningen fortlöper.

Utmaningarna ser ungefär likadana ut i regionerna. Vi dras alla med sviterna efter en lång pandemi, där sjukvården nu har att hantera ett uppdämt vårdbehov samtidigt som medarbetarna måste tillgodoses uttag av ledighet. Det är således inte konstigt om det skulle vara mer utmanande i år än tidigare att rekrytera till sommarens vakanser. Då är det än viktigare att börja i tid.

Vid ett flertal tillfällen ända sedan i höstas, har moderaterna ställt frågor kring hur arbetet med sommarbemanningen för 2023 fortlöper och framfört önskemål om att få en uppföljning. Människor ska kunna få den vård de behöver, samtidigt som medarbetarna ges möjlighet till återhämtning.

Även om vi hyser en stor tilltro till att cheferna gör sitt yttersta för att säkerställa att vården upprätthålls under sommaren, så måste situationen ändå ha ett stort politiskt fokus. För att klara av ett hållbart arbetsliv också under en långvarigt hård arbetsbelastning måste möjligheten till återhämtning, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder fortsatt prioriteras.

Det fordras också ett fortsatt arbete kring förändrade arbetssätt med ett tydligt fokus på bemanning och kompetensplanering utifrån ett verksamhetsperspektiv. Det handlar bland annat om ökad samverkan mellan befintliga och nya yrkeskategorier, på att behålla senior kompetens, om uppgiftsväxling liksom matchning både på verksamhets- och individnivå.

Förutom en rad insatser kring höjda löner och ersättningar, var detta frågor som den tidigare ledningen under GrönBlå Samverkan arbetade med, och som vi hoppas att det nya (S)-styret fortsätter med. Från moderat håll kommer vi nogsamt följa utvecklingen och bidra med fler konstruktiva förslag för att vi ska klara bemanningsläget inom sjukvården i sommar.

Lars Holmin (M)

Regionstyrelsens vice ordförande Västra Götalandsregionen