Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: PONTUS LUNDAHL / TT
Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Moderaterna stoppar onödig EU-regelbörda för företagen

Konkurrensen från omvärlden hårdnar och svenska företag gör allt för att vara med i matchen. Samtidigt utgör tungrodd byråkrati en stor kostnad och försvårar för företag att både starta och växa i Sverige. Under den senaste mandatperioden har utvecklingen gått åt fel håll. En viktig förklaring är att regeringen inför mer regler än nödvändigt vid genomförande av EU-direktiv i svensk lag, vilket är skadlig för Sverige.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Moderaterna har därför varit med och drivit igenom ett beslut i riksdagen om att regeringen inte får genomföra EU-direktiv på ett sätt som ökar regelbördan för företag. Vi vill dessutom införa krav på konsekvensutredningar. Konsekvensutredningarna ska beskriva det minst ingripande sättet att genomföra EU-direktiv för företagen – och i de fall miniminivån överskrids ska det finnas en tydlig motivering till varför och en beskrivning av konsekvenserna.

Mycket av företagens regelbörda skylls idag på EU – ungefär hälften av de nya reglerna kommer därifrån och onödig byråkrati bör alltid bekämpas. Det stora problemet uppstår dock när regeringen skapar större bördor för svenska företags konkurrenskraft än vad andra europeiska regeringar gör för sina inhemska företag.

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom ett specifikt område. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt medlemsländerna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Social­demokraterna har haft en vana att försöka vara ”bäst i klassen” vad gäller implementering av EU-direktiv. Förment goda intentioner har dock för det mesta lett till att svenska företag får svårare att klara den internationella konkurrensen och att risken för att jobb försvinner ur Sverige ökar.

EU-kommissionen beräknar att en tredjedel av företagens administrativa kostnader för att följa EU-lagstiftning kommer från ineffektiv och över­ambitiös implementering snarare än reglerna i sig.

Sverige är en liten och exportberoende ekonomi. Vi har inte råd med att göra det svårare att vara företagare i den allt tuffare internationella konkurrensen. Fler och växande företag är grunden för vårt välstånd. Att minska regelbördan för företag bör vara en prioriterad fråga för näringspolitiken under kommande år och det är glädjande att vi lyckats tvinga regeringen göra rätt i denna fråga.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ordförande i Näringsutskottet

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Riksdagsledamot