Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Christian Flodin
Bild: Christian Flodin

När blir det investeringar och satsningar?

Trollhättans stad redovisar ett överskott på 261 miljoner kronor mot budgeterat 14 miljoner kronor.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Detta föranleder en del frågor och funderingar. Kommer staden att förändra sin budgetprocess, så att all den tid som läggs på budgeterande istället kommer att läggas på verksamheten, då resultatet av budgeterandet verkar helt frånkopplat det faktiska utfallet

Omsorgsnämnden gör ett överskott på 48 miljoner kronor, hur är detta möjligt, har de som behöver omsorg inte fått detta i den grad de har rätt till? Staden har nu på två år redovisat en vinst på hisnande 557 miljoner kronor, kommunalskatten höjdes med 80 öre för 2020 med motivet att det var väldigt bekymmersamt att få ekonomin att gå ihop, och 2021 skulle enligt kommunalrådet Åkerlund bli väldigt tufft.

Hur många miljoner i överskott måste staden ha innan nivån på investeringar och satsningar  kommer på agendan?

Fundersam

Svar direkt:

Signaturen ”Fundersam” oroar sig över att Trollhättans stad har god ekonomi. Det är intressant – i vanliga fall brukar den styrande S-V-MP-majoriteten i Trollhättan beskyllas för att inte kunna hantera pengar.

Att Trollhättan går med plus är bra för Trollhätteborna. Att Trollhättan går med stora överskott är givetvis inte en målsättning. Signaturen ”Fundersam” verkar vara tillräckligt insatt för att kunna läsa mer än bara siffror; av pressmeddelandet (som TTELA också har refererat) framgår att 104 miljoner är ökade skatteintäkter. Prognosen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognoser. Att prognosen slog fel beror på att fler Trollhättebor än förväntat har fått en egen inkomst. Förutom vad gäller skatteintäkterna syns detta såväl i arbetslöshetsstatistiken som på de fortsatt sjunkande utgifterna för försörjningsstöd. Det ser vi som oerhört positivt, och vi hoppas att alla Trollhättebor gör detsamma.

Mycket av överskottet kan härledas till satsningar från den S-ledda regeringen, för att minska de påfrestningar som pandemin innebär för de kommunala verksamheterna. Vad gäller överskottet för omsorgsnämnden (och utbildningsnämnden, +32 miljoner) handlar det främst om att kommunen inte har behövt betala sjuklöner till de anställda, oavsett om personal är sjuka av covid eller andra orsaker. I så stora personalgrupper som det handlar om inom omsorgerna och utbildning gör det stor skillnad.

”Fundersam” efterlyser satsningar. De görs! I budget för 2022 avsätter vi 0,5 procent extra till löner för alla anställda (utöver avtal) och ger dessutom personal inom omsorgerna en extra lönepott på 18 miljoner kronor. Vi satsar också på arbetsskor inom omsorgerna, även barnomsorgen, vilket inte minst är en viktig jämställdhetsfråga. Avgiftsfri kulturskola för alla barn tycker vi också är en viktig investering, liksom en höjning av föreningsbidragen till barn- och ungdomsverksamhet med drygt 30 procent. Och inte att förglömma sommarjobbsgaranti för alla i årskurs 2 i gymnasiet, riktade satsningar på omsorg och näringsliv på landsbygd, på förbättrade klimat- och miljöinsatser och på brottsförebyggande åtgärder. För att nämna några saker. Det tycker vi är viktiga investeringar för framtiden.

Vad gäller investeringar av lite ”hårdare” karaktär kan nämnas att kommunfullmäktige så sent som i måndags klubbade byggande av en ny skola i Upphärad och ett nytt produktionskök på Överby. På Vårvik pågår stora investeringar med bland annat en ny bro och för att bygga bostäder, äldreboende, förskola med mera. Förstudie om ett nytt äldreboende i Åsaka pågår, liksom för skolan i Velanda. S-V-MP-majoriteten har också i sin budget tidigarelagt investeringar för att färdigställa cykelvägen från Sjuntorp.

Om ”Fundersam”, eller någon annan Trollhättebo, är intresserad av vilka ytterligare investeringar som gjorts och ska göras är det bara att läsa offentliga handlingar, TTELA eller att höra av sig.

Paul Åkerlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande