Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Något är sjukt i klimat- debatten när fakta väljs bort

I en replik mot undertecknad 4 september ifråga­sätter Alf Joakim Persson (AJP) de fakta jag använt i mina klimatartiklar. Dessa fakta kan vem som helst hitta i uppslagsböcker och på nätet. AJP hävdar att han har IPCC (FN:s klimat­panel) och därmed den världsledande forskningen inom klimatfrågan bakom sig. Jo, det låter stort, men den som med ”icke PK-ögon” grävt lite djupare i ämnet blir inte imponerad även om IPCC:s domedags­rubriker är aldrig så retoriska.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

IPCC uttalar sig nämligen om framtiden baserat på datorsimuleringar och datorgenererade ”klimatmodeller”, där många parametrar måst gissas, eftersom man vet för lite. Därför är deras spådomar inte mycket värda. IPCC har inte lyckats bevisa att det är koldioxidutsläppen som är orsak till den globala värmeökningen. Ändå antar man det och formulerar teorier för att så är fallet.

Frågan är om man har låtit kontrollera klimatteoriernas falsifierbarhet enligt de krav som vetenskapsfilosofen Karl Popper (1902–1994) formulerade. ”Popper uppställde som grundkrav för att något ska kunna betraktas som vetenskapligt, att ifrågavarande vetenskapliga rön ska kunna vara falsifierbart. Med det menar han att man i en teori ska kunna formulera bassatser och om de motbevisas så är teorin falsifierad.” (Wikipedia)

Det är faktiskt inte svårt att falsifiera teorier som tas till intäkt för att människans koldioxidutsläpp orsakat senare tiders värme­ökning. Ett exempel: För något år sedan spreds i media uppgiften om att vårarna aldrig tidigare sedan väderobservationernas start varit så varma som nuförtiden, vilket var helt korrekt. Under 30-års­perioden 1986–2015 var mars, april och maj rekordvarma. Genast hävdades det från meteorologer stödjande sig på IPCC:s koldioxidteorier att enda förklaringen till denna värmeökning var våra utsläpp. Ingen tog dock notis om att juni månad under samma tidsperiod varit den kallaste sedan mätningarnas början, trots likadana utsläppsvolymer. Därmed var utsläppsteorin falsifierad, motbevisad och alltså ingen vetenskaplig teori, blott ett obevisbart antagande.

Jag har i årtionden studerat klimatstatistik och hittat många fakta som inte stämmer med det som förs fram i media om klimatförändringen. Något är sjukt i klimatdebatten när IPCC- troende ”fackmänniskor” i någon slags politisk korrekt konfirmeringsbias väljer bort vetenskapliga fakta som inte stödjer den IPCC-styrda uppfattningen om klimatförändringen som nu dessutom uppgraderats till akut klimatkris.

Ingemar Vänerlöv

Klimatobservatör och klimatrealist