Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Neddragning av skolsköterskor i gymnasieskolor leder till minskad tid för eleverna

Förslag på nedskärningar av skolskötersketjänster i Kunskapsförbundet med 1,6 tjänster kan leda till en kvalitetssänkning och vissa arbetsuppgifter som inte kan utföras enligt Vårdförbundet och Skolsköterskorna. Det innebär att antalet elever per skolsköterska ökar från 469 till 593 elever per skolsköterska vilket kommer öka belastningen för skolsköterskorna.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det innebär också risk att skolsköterskorna inte hinner med de lagstadgade hälsosamtalen med eleverna, men också risk för sämre kvalitet samt utebliven uppföljning av dessa. Även risk för patientsäkerheten i form av sämre dokumentation, risk för felmedicinering samt uteblivna kontroller. Risken för uteblivna vaccinationer kommer öka vilket kan leda till smitt genombrott och ökad risk för eleverna.

Skolsköterskorna ska främst arbeta främjande och förebyggande. Detta kommer vara svårt att fullfölja då resurserna minskar så kraftigt. Risk också att det blir svårt att träffa eleverna spontant som söker råd eller hjälp. Den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar, en tidig upptäckt kan ha en avgörande roll i utgången. Suicidrisken hos ungdomar har ökat kraftigt.

Med neddragningarna kommer det bli svårare att hitta eleverna i ett tidigt skede och relationsskapande kommer då minska med tiden för detta inte längre kommer finnas.

I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs att verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Vården ska vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, vara lättillgänglig och främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Hur kan detta tillgodoses om antalet skolsköterskor minskas?

Vårdförbundet och Skolsköterskorna känner stor oro inför sparförslaget. Med minskade skolsköterskeresurser så leder det till en försämrad kvalitet, högre arbetsbelastning, sämre arbetsmiljö och stress vilket kan leda till uppsägningar eller skolsköterskorna riskerar bli sjukskrivna. Det kan leda till ökade kostnader för arbetsgivaren.

Det leder också till försämringar för eleverna som inte kommer kunna ha tillgång till skolsköterskan lika enkelt. Vårdförbundet anser att istället för neddragningar skulle elevhälsan behöva stärkas med resurser för det främjande och förebyggande arbetet bland annat på grund av den ökade psykiska ohälsan hos ungdomar. Politikerna i Kunskapsförbundets direktion behöver förstå konsekvenserna av att minska på skolsköterskorna.

Skolsköterskorna i Kunskapsförbundet och Anna-Karin Johannesson, styrelseledamot Vårdförbundet, avdelning Västra Götaland