Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Nej, kärnkraften är inget alternativ

I denna vargavinter har det höjts många röster för ny kärnkraft i Sverige. De kommer från M, KD, L och SD. Deras argument är elbrist, smutsig elimport från Polen, oljekraftverket Karlshamn måste köras och högt elpris.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Håller dessa argument för en granskning?

1) Trots denna extremt kalla vinter har vi inte haft elbrist i Sverige. Det har funnits tillräckligt med el för uppvärmning, billaddning, industrin, tågen, alla elektriska hushållsapparater med mera.

2) Vi har väl fungerande elhandel med våra grannländer. Vi exporterar mycket mer el än vi importerar. Vår mesta import kommer från Norge, ren vattenkraft. Endast i undantagsfall importerar vi från kontinenten.

3) Vi har ett oljedrivet reservkraftverk i Karlshamn. Det är flera år sedan det användes. I år har det kommit till användning - två dagar, den 4 februari i sju timmar och 5 februari i två timmar. Totalt 9 timmar den här vintern!

4) Högt elpris – ja, det stämmer. I januari och februari har elen varit dyr. Det är så på en fri marknad. Tillgång och efterfrågan bestämmer priset. Andra tider på året har vi i regel låga priser på grunda av överproduktion. Våra elpriser är oftast lägst i Europa.

Det visar sig att argumenten för ny kärnkraft är inte särskilt välgrundade. Mikael Odenberg, före detta chef för Svenskt Kraftnät, uttrycker sig mer drastiskt. Han säger: ”Att idag bygga ny konventionell kärnkraft, det finns ingen normalt funtad människa som överväger det”.

Mina skäl mot ny kärnkraft: 1) Det tar minst 10-20 år innan nya reaktorer är byggda. Den tiden har vi inte. Ny el behövs redan inom de närmaste åren. 2) Kostnaden för nya kärnkraftreaktorer är så hög att inget företag vill göra en sådan förlustaffär. 3) Miljöriskerna för kärnkraften är fortfarande - efter 50 år – inte lösta. 4) Avfallsproblemet är snart akut.

Nej, ny kärnkraft är inget alternativ. Vår nuvarande kärnkraft får fortsätta medan vi bygger ut vind- och solkraften. Energi därifrån kan lagras i vätgas och batterier, och användas när vind och sol inte producerar tillräckligt. Prisdifferentieringen på el är bra, för den minskar förbrukningen de timmar på dygnet när elen är dyrast på grund av knapphet. Effekttopparna kapas. Frekvensreglering kan göras för att öka stabiliteten i elsystemet med mera. Morgondagen kommer att erbjuda ännu fler möjligheter till en trygg och miljövänlig elförsörjning. Misströsta inte!

Bertil Borglund