Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Annsofie Andersson
Bild: Annsofie Andersson

Nu är tid för sammanhållning – lägg politiskt käbbel åt sidan

Replik
Svar på insändaren ”Lilla Edets kommun bör agera proaktivt”, 26 mars.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Under en kris som denna är kommunens ansvar att se till att kommunens verksamhet fungerar så normal som möjligt. Coronaviruset innebär en stor ansträngning för organisationen som jobbar hårt för att säkerställa samhällsviktig service till våra invånare. Och även om ansträngningen är stor – klarar verksamheterna uppdraget fantastiskt bra! En stor eloge och ett varmt tack till alla er som upprätthåller våra samhällskritiska verksamheter såsom äldreomsorg, hemsjukvård, skola, förskola, vattenleverans, avfallshantering och mycket annat.

Verksamheterna ligger långt framme i sin beredskapsplanering för att klara olika situationer till följd av coronaviruset. Kommunledningen får dagliga rapporter om arbetet och hur planeringen för en eskalerad situation ser ut. Vi känner oss mycket trygga med det arbete som görs och den planering som finns.

I dessa tider är det viktigt att våra invånare känner sig trygga med att kommunens verksamheter, planering och information fungerar. Att försöka göra politiska poänger och skrämma upp människor i denna svåra tid är inget annat än ett lågvattenmärke från Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna försöker i sin insändare dels göra gällande att det är oansvarigt att låta nämnder och fullmäktige flyta på i vanlig takt samt att det finns ett mönster av att kommunens politiska ledning agerar reaktivt och inte tar till sig experternas råd.

Dessa båda påståenden vill vi starkt dementera. Det är en mycket allvarlig anklagelse att kommunledningen och därmed kommunen inte skulle ta till sig experternas råd. Det är naturligtvis inte sant. Kommunen följer och arbetar utifrån de direktiv och rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Kommunen ligger långt fram i planeringen och agerar proaktivt utifrån det. Vad gäller att nämnder och fullmäktige fortgår så är det viktigt att säkerställa det demokratiska beslutsfattandet även i kristider. Det gör vi genom att minska ner på antalet närvarande på möten, minska på antalet ärenden och möjliggöra deltagande på distans.

Vi ser allvarligt på läget och de samhällskonsekvenser som coronaviruset skapar. På kommunstyrelsen initierades därför ett ärende om att kommunen ska ge stöd till vårt viktiga lokala näringsliv så att de klarar sig genom denna svåra tid. Det handlar både om att ge möjlighet till längre betalningstider på avgifter som kommunen tar ut men även om utökad rådgivning till kommunens företagare.

Krisledningsnämnden i Lilla Edets kommun består av kommunstyrelsen. Krisledningsnämnden aktiveras i första hand om ekonomiska resurser behöver förflyttas mellan nämnderna eller om snabba kommunövergripande beslut behöver fattas. Än så länge har det inte funnits behov av att aktivera krisledningsnämnden. Kommunledningen följer utvecklingen dagligen och håller dessutom krisledningsnämnden informerad om läget på veckobasis. Om läget förändras och krisledningsnämnden behöver aktiveras på kort varsel så kommer självklart så att ske. Det ska var och en känna sig trygga med.

Nu är det tid för sammanhållning. Låt oss lägga politiskt käbbel åt sidan och istället gemensamt fokusera på att säkerställa att kommunen klarar sitt uppdrag på bästa sätt under rådande kris. Ett uppdrag som vi tar på största allvar!

Julia Färjhage (C), Carlos Rebelo Da Silva (S), Zara Blidevik (M), Peter Spjuth (V), Eva Lejdbrandt (L), Marie- Louise Nielsen (Kd), Angelica Foksröd (Mp)