Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Nu får det vara nog

Brukarna i fokus heter det så fint med det nya schemat för omsorgspersonalen. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut. Den rådande bemanningen utgör ett hot för patientsäkerheten. Som situationen ser ut idag finns det inte tillräckligt med personal för att tillgodose patienternas grundläggande behov.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Vem ska bistå med hjälp vid måltider? Matning? Toalettbesök? Social samvaro? Vem ska utföra delegerade arbetsuppgifter? Ge läkemedel? Rapportera vidare viktiga händelser?

Är patienterna verkligen i fokus när omsorgspersonalen som arbetar allra närmast våra äldre sjuka i kommunen inte har förutsättningar att göra sitt arbete på ett bra sätt. De erfarna och utbildade som är kvar försvinner en efter en. Den tidigare arbetsglädjen har bytts ut mot frustration och tårar.

Konsekvenserna av att inte värna om omsorgspersonalen är enligt oss sjuksköterskor mycket tydliga. Omvårdnaden blir lidande, vilket i sin tur leder till att den hälso- och sjukvård vi som sjuksköterskor enligt lag ska bedriva blir hotad. I hälso- och sjukvårdslagen står det tydligt att sjukvård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Tre punkter vi idag inte uppfyller.

Vi ska arbeta utefter personcentrerad vård, med patienterna i fokus, och då måste vi börja se vårt arbete som gemensamt. Utan omsorgspersonal med kompetens kan vi som sjuksköterskor inte delegera uppgifter, vilket vi är beroende av i den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisation vi har i kommunen i dag. Vi ser nu stora risker i och med att vår egen arbetsmiljö försämrats, arbetsbelastningen ökar vilket i förlängningen leder till att kommunen behöver anställa fler sjuksköterskor.

Gör något nu, innan det är försent.

Lisa Söderstedt, sjuksköterska förtroendevald Vårdförbundet, Anna-Sara Björk, sjuksköterska, Charlotte Hofmann, sjuksköterska, Emelie Dahlstrand, sjuksköterska, Emma Bilstrup, sjuksköterska, Kajsa Mandelholm, sjuksköterska.