Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nu gäller det att hålla i och hålla ut!

Replik
Svar på Lilla Edets kommuns agerade inte i tid? 25 maj.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Signaturen Medborgare i VGR och innevånare i Lilla Edets kommun framför i sin insändare dels en oro för att Lilla Edets kommun mörkar smittfall av covid-19 samt menar att Lilla Edets kommun inte agerade i tid vad gäller coronapandemin.

Först till frågan om kommunen agerade i tid. Å ena sidan så tror jag att det är få verksamheter i Sverige och världen som var helt förberedda på den situation vi nu befinner oss i. Men viss förberedelse fanns självklart och så även i Lilla Edets kommun. Vi hade till exempel redan en framtagen pandemiplan. I och med att smittspridningen tog fart snabbare i Stockholmstrakten än i Västsverige fick vi också en bättre chans till förberedelse här. Kommunen har sedan början av mars höjt sin beredskap. Vi har en samordningsgrupp som arbetar fokuserat med corona-relaterade frågor. Vi har uppdaterat den pandemiplan vi hade sedan tidigare. Respektive verksamhet har upprättat och uppdaterar kontinuerligt planer för hur de ska bedriva verksamheten utifrån olika scenarier. Som tur är har vi ännu inte behövt aktivera planerna för de värsta scenarierna. Min uppfattning är att kommunen har varit snabb med att ta fram planer och anpassa verksamheten utifrån rådande situation. Vi har till exempel hela tiden haft tillgång till den skyddsutrustning vi behövt. Många medarbetare har gjort och gör fantastiska insatser och lägger ner mycket tid och engagemang för att bedriva vår verksamhet och minska smittspridningen. Vi informerar kontinuerligt om det arbete vi gör på kommunens webbplats och i andra upparbetade kanaler.

Så till frågan om kommunikation kring smitta i verksamheterna; Lilla Edets kommun eftersträvar att vara så transparenta som möjligt men värnar samtidigt om våra brukares integritet och patientsekretess. I detta sammanhang är Lilla Edets kommun en liten kommun med få och små enheter vilket medför en stor risk att brukare kan identifieras. Därför redovisas inga detaljerade siffror för antalet smittade inom kommunala verksamheter. När vi fick in smitta i våra verksamheter redogjorde vi för detta direkt – dock utan att nämna namn på boenden och antalet. I de fall smitta förekommit på ett särskilt boende har berörda enheters brukare, anhöriga och personal informerats. Om antalet smittade skulle öka till en nivå som gör att patentsekretessen inte längre är hotad, om vi går ut med antal, kommer vi att göra det.

Vad gäller smittspridningen i samhället i stort är det Västra Götalandsregionen, VGR, som ansvarar för aktuell statistik. Vissa uppgifter uppdaterar VGR varje dag, medan bekräftade fall per kommun uppdateras en gång i veckan. Inom Lilla Edets kommuns geografiska område fanns vid senaste rapporteringstillfället, 29 maj, 37 bekräftade fall.

Tills sist; Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Det är många som behövt hålla sig isolerade länge i sina hem nu, många som längtar efter att återgå till vardagen. För att det ska det bli möjligt måste vi alla hjälpas åt och ta vårt ansvar för att fortsatt minska smittspridningen; stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna, håll avstånd till andra människor och avstå från onödiga resor. Allas vår insats är helt enkelt livsviktig! Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Julia Färjhage

kommunalråd, Lilla Edets kommun