Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: TT /GP
Bild: TT /GP

Ny statistik från SMHI förbryllar

Hur klimatdrivande är koldioxidutsläppen?

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

SMHI har för 30-årsperioden 1991-2020 räknat fram nya medelvärden för månadsmedeltemperaturer i Sverige, så kallade referensvärden. Tidigare var det medelvärden för perioden 1961-1990 som gällde. Jag har tagit fram referensvärden för temperaturen när det gäller årets alla månader för 27 geografiskt representativa orter i Sverige, där SMHI utför temperaturmätningar, från Karesuando i norr till Falsterbo i söder. Dessa 27 orter får utgöra ett riksgenomsnitt.

Jämför man alla 27 orternas sammanlagda referensvärden för de ovan nämnda perioderna visar det sig att Sverige som helhet har blivit 1,2 grader varmare under de senaste 30 åren, vilket anses bero på den så kallade globala uppvärmningen förorsakad av människans miljöutsläpp, i huvudsak koldioxid (CO2) från fossil förbränning. Jämför man årsmedeltemperaturer kan det verka vara så.

Men om istället månadsvisa jämförelser sker gör man den häpnadsväckande upptäckten att just juni och oktober inte har blivit ett dugg varmare. De är kvar på samma nivå som under den tidigare referensperioden 1961-1990. Men de övriga tio månaderna har blivit klart varmare och största temperaturökningen står januari för – 2,2 grader. Minsta ökningen har maj – 0,7 grader och näst minsta september – 1,0 grader, medan juni och oktober står för 0,0 graders ökning. Detta är anmärkningsvärt då kan i alla fall inte gärna temperaturhöjningen entydigt bero på CO2-utsläppen eftersom dessa bör vara jämförelsevis lika för årets alla månader. Det måste vara andra faktorer än enbart miljöutsläppen som ligger bakom det varmare klimatet. SMHI:s nya statistik är verkligen förbryllande. Varför har inte juni och oktober påverkats av de värmealstrande utsläppen?

Den kände vetenskapsfilosofen Karl Popper (1902-1994) formulerade krav för att något ska betraktas som vetenskapligt. Han menade att ifrågavarande vetenskapliga rön ska kunna vara falsifierbart. Med det menar han att man i en teori ska kunna formulera bassatser och om de motbevisas så är teorin falsifierad. Här är teorin att CO2-utsläppen leder till den betydande temperaturökning som konstaterats, och bör då gälla årets alla månader. Men eftersom det inte alls stämmer på juni och oktober är teorin falsifierad och alltså inte vetenskaplig.

Det verkar märkligt att CO2-utsläppen spelar så stor roll för jordens varmare klimat som hävdas från experthåll eftersom endast cirka 4 procent av CO2 beräknas komma från fossil förbränning årligen och övrig CO2 naturligt från marken och haven. CO2 från just fossil förbränning blir då en försvinnande liten del av alla växthusgaser där vattenånga är överlägset störst. (vattenånga 20 000 PPM, totalt CO2 400 PPM).

SMHI:s nya statistik bör leda till någon form av reviderat klimattänkande. Så som jordens klimat skiftat genom historien verkar det sannolikt att det finns andra mycket kraftfullare faktorer än våra CO2-utsläpp som påverkar vårt klimat. Några av dessa kan vara jordbanans form, solens aktivitet och kosmisk strålning.

Ingemar Vänerlöv, Vänersborg

certifierad klimatobservatör