Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Kent Eng
Bild: Kent Eng

Offra inte Hunnebergs naturskola och barnens framtid!

Rapporter larmar om omfattande problem med barns fysiska och psykiska hälsa och deras skolgång, menar debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Barns skolgång är av yttersta vikt för vårt samhälle och gemensamma (inte minst barnens) framtid. Utmaningarna är många. Rapporter larmar om omfattande problem med barns fysiska och psykiska hälsa och deras skolgång. Även framtiden för vår natur är starkt hotad, med ett klimat i förändring och allt större förluster av biologisk mångfald; bara i Sverige är 4 746 arter ”rödlistade”. Tyvärr har barn en allt sämre kontakt med och förståelse för naturen som vårt samhälle i grund och botten är helt beroende av.

Samtidigt lyfter forskning en utmärkt och kostnadseffektiv resurs för att stärka barns hälsa, kognitiva och sociala utveckling samt skolresultat: utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik – ”att lära in ute” – är arbetssättet på Hunnebergs naturskola, precis som för alla andra naturskolor organiserade i Naturskoleföreningen. Naturskolor arbetar med lärande för hållbar utveckling, vilket genomsyrar nya läroplanen Lgr22. Utomhuspedagogikens naturmöten skapar också en vilja att ta hand om naturen.

Allt fler vetenskapliga studier framhåller utomhuspedagogikens positiva effekter. I en omfattande kunskapsöversikt, Klassrum med himlen som tak – en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan, konstaterar svenska forskare att utomhusundervisning skapar ”en rad positiva effekter på elevers lärande, hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling” samt att bevisen talar ”för att överväga systematisk implementering av utomhusbaserad undervisning i skolan” (Faskunger med flera 2018).

Det är alltså högst önskvärt, på vetenskaplig grund, att satsa på och integrera utomhuspedagogik i kommunernas ordinarie skolverksamhet. Hunnebergs naturskola är väletablerad med legitimerade lärare som årligen undervisar runt 4000 elevbesök från förskola, grundskola, gymnasium samt folkhögskola. Den hotas nu i stället av nedläggning då den inte passar in i den "marknadsstyrda produktutveckling” för näringslivet på Bergagården och Hunneberg som utredningsrapporten Bergen i framtiden förordar.

Ett sådant kortsiktigt beslut vore fatalt dåligt, för att inte säga idiotiskt. Vinsterna med Hunnebergs naturskola räknas inte i slantar ur elevernas fickor utan i form av bättre hälsa, skolresultat, social integration och en ljusare framtid för våra barn. Ta i stället förnuftet tillfånga och satsa på Hunnebergs naturskola som en ovärderlig del i bergens, barnens och närområdets framtid! Naturskoleföreningen stöttar gärna en sådan positiv utveckling.

Johan Lindell,

Naturpedagog och styrelseledamot Naturskoleföreningen, lärare, fil. dr. evolutionsbiologi