Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: marie corneliusson
Bild: marie corneliusson

Om VA på Vänersnäs – igen

Den 16 mars var det sammanträde i kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

När man kom till frågan om fortsatt utbyggnad av kommunalt VA på Vänersnäs kom en hel rad märkliga argument i dagen, framförda av den styrande minoriteten.

För åhöraren stod det klart att det hela inte ett dugg handlar om omsorgen om miljön och människors hälsa. Vad det i själva verket handlar om är att rädda hem så mycket som möjligt av satsade pengar i ett ekonomiskt äventyr kommunen har gett sig in i. Målet är att tvinga in så många som möjligt i den kommunala fållan för att på så sätt kunna fördela de kostnader kommunen dragit på sig genom de illa genomtänkta upphandlingar man gjort. De styrande har nu uppenbarligen fått rejält kalla fötter när de märker att projektet inte alls löper fram i den lugna strömfåra de hoppats på.

I argumentationen gör den styrande minoriteten jämförelser med hur det gick till när man drog fram VA på Dalslandssidan. Där sopade man helt enkelt in alla i det kommunala systemet, de flesta mot sin vilja. Nu vill man göra likadant på Vänersnäs av ”likabehandlingsskäl?” En i och för sig mycket typisk socialdemokratisk tankegång, har vi fått lära oss. Alla ska ha det lika dåligt! Bara för att man gjorde fel i Dalsland måste man alltså göra det på Vänersnäs också, tycks tanken vara. Tag i stället lärdom av misstaget och gör rätt den här gången.

Ett annat, och mycket osmakligt, inslag i debatten var påhoppet och försöket till förlöjligande av den grupp fastighetsägare på Vänersnäs som på olika sätt protesterat mot kommunens agerande. Även detta kom från den socialdemokratiska gruppen. Ett i högsta grad oprofessionellt agerande av etablerade politiker.

Samma grupp hävdar även att det endast är ett litet antal om 25 fastighetsägare som protesterar. Var har man fått den uppgiften ifrån? Den som bor på Vänersnäs och känner till förhållandena där vet att i stort sett hela bygden är emot de fortsatta utbyggnadsplanerna. Inte ett ord sades i debatten om vad vi boende på Vänersnäs kan tänkas ha för behov och önskemål när det gäller VA-frågan. Ta reda på det innan nya beslut fattas! Beslutet i fullmäktige blev, på moderat initiativ, återremiss av ärendet, med motiveringen att ett riksdagsbeslut om en ändring av den aktuella lagen är att vänta i början av sommaren.

En annan aspekt på saken, men som veterligt överhuvudtaget inte har diskuterats i sammanhanget, är totalförsvarsperspektivet. Att dra samman all vattenförsörjning och allt avlopp till en enda kommunal anläggning ökar sårbarheten avsevärt. En fientlig raket i vattenverket och en dito i avloppsverket, så är hela systemet utslaget. Fi kommer naturligtvis, precis som nu sker i Ukraina, att så snart som möjligt slå ut den civila infrastrukturen. En parameter väl värd att väga in i frågan om kommunalt VA på landsbygden. För ingen tror väl att en angripare skulle göra sig besväret att ”skjuta prick” på små enskilda vatten- och avloppsanläggningar glest utspridda på landsbygden.

Kanske vi landsbygdsbor i det läget kunde få äran att bistå våra medmänniskor i tätorten med gott vatten från våra egna brunnar. Den skeptiske kan naturligtvis invända att om Fi slår ut elförsörjningen så står vattenpumparna på landet stilla de också. Det är i och för sig sant, men på landsbygden finns alternativ i form av reservelverk, bensin/dieseldrivna pumpar och en rad andra lösningar för att få upp vatten ur en brunn. Mycket av detta finns redan idag förberett eftersom vi på landsbygden sedan gammalt har en vana vid långa strömavbrott.

Sätt mössan rätt på huvudet