Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Hasse Holmberg/TT
Bild: Hasse Holmberg/TT

Omsorgen utvecklas bäst utan vinstkrav

Replik
Svar på: De äldre i Trollhättan förtjänar så mycket mer

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Trollhättans stad har fått stora ekonomiska tillskott av den S-ledda regeringen, inte minst i och med Äldreomsorgslyftet. Det ger möjligheter till utökade insatser på alla nivåer inom omsorgerna. Det handlar inte minst om utbildning, såväl grundutbildning till undersköterska som kompetensutveckling och utbildning med spetskompetenser. För detta har omsorgsförvaltningen tagit fram en mycket ambitiös kompetensutvecklingsplan. Det här vet Annicka Johansson (M), som sedan flera år sitter i omsorgsnämnden. Men i sin insändare låtsas hon inte om det.

En del av kompetensutvecklingsinsatserna handlar om riktade insatser för särskilda behov. En sådan insats gäller språket. Och det handlar inte enbart om dem med ett annat modersmål. För att säkerställa en god vård och omsorg krävs det att en arbetsgrupp har samma språkliga referensramar. Därför införs nu språkombud i omsorgerna. Det är en viktig kvalitetsaspekt. Förslaget att införa språkombud fick stöd i kommunfullmäktige av alla partier utom Moderaterna.

Regeringens satsning ger också möjlighet till fler kvalitetsförbättringar vad gäller personalen. Rätten till heltid för personalen, att minska antalet timanställda, att få bort delade turer och ge personalen ökat inflytande över sitt arbete är frågor som står högt på majoritetens dagordning.

De behov som äldreomsorgen hade för bara 10-15 år sedan skiljer sig markant mot de krav som ställs i dag. Det beror dels på ökad kunskap och teknisk utveckling, men framförallt på att gruppen omsorgstagare inte är en homogen och oföränderlig grupp. Även detta kräver särskilda insatser, som vi i majoriteten vill möta.

Inom omsorgsförvaltningen pågår därför just nu en översyn kring framtidens äldreboende. Det handlar om såväl geografisk placering som innehållet i vården. Det gäller antalet platser, men också möjligheten att införa boenden med särskilda inriktningar och teman, till exempel djur och natur, åldersintegrerat boende eller inriktning inom olika estetiska områden. Det här vet Annicka Johansson (M), men väljer att hävda att allting löser sig bara det privatiseras. Det är en blå dunsternas polemik som i sig inte förbättrar vare sig kvaliteten i omsorgen eller ekonomin. Det gynnar, kort sagt, huvudsakligen de vårdkoncerner som får nya platser att etablera sig på – och få skattemedel till mera vinster av.

Parallellt pågår också en stor översyn som syftar till att förbättra hemtjänsten. Från majoritetens sida har vi föreslagit förändrade arbetsmetoder, till exempel så kallad Fri tid, med ett arbetssätt som innebär ökad frihet för de äldre och personalen att bestämma både vilken hjälp som ska ges i hemtjänsten och när. Arbetssättet hoppas också minska också sårbarheten i personalgruppen och med det antalet personal som den äldre tar emot i sitt hem. Omsorgsförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda ett införande, men att klara omsorgen under pandemin fick, av förståeliga skäl, en högre prioritet. Det här vet Annicka Johansson (M), men låtsas inte om det.

Vi i S-V-MP-majoriteten i Trollhättans stad vill använda tillgängliga resurser för att förbättra omsorgerna i alla led, inte låta omsorgens pengar bli till vinster i privata bolag. Vi vill utveckla de goda insatser som görs, inte slå sönder dem med privatiseringar.

Lena Hult (S), Ordförande omsorgsnämnden

Salima Daidan (V), Vice ordförande omsorgsnämnden

Mussa Selim (S), Gruppledare för majoriteten i omsorgsnämnden