Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Stefan Bennhage

Omsorgens pressade situation – helt orimlig

Vi kan inte producera vård och omsorg som vi gör i dag. Kvalitet i primärvårdens medicinska behandling förefaller fortsätta vara låg. Trollhättans kommun hade röda siffror för felaktig läkemedelsbehandling till äldre när jag satt i omsorgsnämnden för mer än tio år sedan.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Kommentaren från majoriteten blev att de siffrorna hoppar vi över för det begriper vi oss inte på! Nytänkande behövs.

Det är inte rimligt att omsorgspersonalen ska behöva ha delade turer och behöva springa snabbare istället för att jobba smartare. Ett exempel på fel och arbetskrävande behandling är stödstrumpor vid svullna ben. Hur ofta används stödstrumpor utan säkerställd orsak? Besök morgon och kväll ökar behov av delade turer.

Fortfarande 2017 hör Trollhättans kommun till de allra sämsta i landet när det gäller antal utskrivningsklara i förhållande till folkmängden. Att många är utskrivningsklara hänger ihop med att många skrivs in, eller hur? Problemet måste vara kvalité i primärvården. Problemet ökar nu när andelen äldre blir fler, en ökning som bara börjat.

I svensk standard står det att den som bedriver hemsjukvård och särskilt boende ska säkerställa att onödig sjukhusinläggning av äldre inte sker. I samma standard finns också krav på specialistkunskap inom området läkemedel till äldre. Att politikerna i Trollhättan säger att det är regionens ansvar leder till hög kostnad för kommunen.

I den nationella satsningen på våra mest sjuka äldre för några år sedan hade Trollhättan även då bland de allra sämsta siffrorna för undvikbar inläggning på medicinklinik. I många sängar på en medicinklinik vårdas äldre nu som då på grund av fel behandling.

Att föråldrade metoder används i Trollhättan framgick tydligt av den utbildning som gavs i Kommunala Pensionärs Rådet för en tid sedan. Metoder som utmönstrades 1994 beskrevs i det patientfall som presenterades.

Mer personal är en lösning men bättre medicinsk behandling skulle göra gott för kommunens äldre.

Maj-Britt Elmvik