Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Bild: Jurek Holzer / SvD / TT

Omsorgsnämnden har ett ramverk att förhålla sig till

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som full­mäktige har bestämt samt de ­bestämmelser i lag eller ­annan författning som ­gäller för verksamheten.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Så står det i Kommunal­lagen 6 kap, 6§, den lag­texten gäller för alla ledamöter i alla nämnder och styrelser i alla landets 290 kommuner och 21 regioner, oavsett partifärg.

En enskild ledamot ­eller parti kan tycka vad de vill om den budget och de riktlinjer som full­mäktige ­beslutat, men det är det ramverk man har att ­förhålla sig till. Inom detta kan partier agera och ­reagera på beslut som ska tas.

Nyligen har både ­Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen ­presenterat siffror som visar att behoven inom omsorgerna kommer att stiga kraftigt framgent. Men skatteintäkterna ökar inte i samma takt. Det krävs därför eftertanke i fördelning av pengarna, såväl nationellt som i kommuner.

I omsorgerna är en ­mycket stor del av verksamheten lagstadgad. Det handlar om att med tillgängliga medel och inom lagens ramar på ­bästa sätt sörja för en så god ­omvårdnad om äldre, sjuka och dem med funktions­variationer som möjligt. På sätt och vis är framtiden redan här. Kostnaderna överstiger intäkterna i omsorgerna och omsorgsnämnden i Trollhättan måste därför se över sina kostnader. Vi kan garantera att det är smärtsamt för oss att inte kunna göra allt det vi vill. Vi har alla egna erfarenheter med anhöriga som är äldre, funktionsnedsatta eller sjuka. Flera av ­ledamöterna är eller har varit anställda inom vården och omsorgen och är därför väl bekanta också med arbetets villkor. Det gäller i högsta grad ­också för oss inom majoriteten, oavsett vad som påstås i ­populistiska utspel. Men vi har också vårt ansvar som förtroendevalda att ta hänsyn till. Lagen tillåter helt enkelt inte att vi spräcker budgetramarna hur som helst. Vill vi inte spara i ena änden måste vi spara i den andra, eller hitta andra ­lösningar.

Sverigedemokraterna tycks dock ta lätt på detta ansvar. Partiet har i nämnden sagt nej till nästintill allt som minskar kostnader, men ja till allt som ökar dem. Bara i ett enda fall har SD velat göra besparing: nedläggning av Träff­punkterna. Det var de ensamma om. Alla andra partier i nämnden var ense om att lyfta bort detta sparkrav. SD är också ensamt om att säga nej till friare ledsagning för funktionshindrade (som inte kostar något extra).

SD:s ledamöter i ­omsorgsnämnden är förhållandevis nya i politiken. Vi tror att de med tiden inser det ansvar som lagen kräver av förtroendevalda. Vi väntar med spänning på att då få ta del av SD:s förslag till att få plus och minus att gå ihop för ­omsorgsnämnden.

för majoriteten i omsorgs­nämnden i Trollhättan

Lena Hult (S), ordförande

Salima Daidan (V), vice ­ordförande

Mussa Selim (S), gruppledare