Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: TTELA
Bild: TTELA

Orosanmälan borgerlig socialpolitik

Tyvärr måste vi ersätta nyårsklockorna med att ringa ut en orosanmälan, när den borgerliga majoriteten med stöd av SD budgeterat 17 miljoner för lite på skolan och den sociala omsorgen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Inom Melleruds socialtjänst finns en individ och familjeomsorg som har svårigheter att lösa sin uppgift. Sedan juni 2019 har de haft sparbetinget att minska antalet konsultbaserade familjehem, vilket inte lyckats. Trots detta budgeterar ordförande Daniel Jensen med ännu större besparingar på området och ger socialförvaltningens anställda i princip omöjliga förutsättningar för sitt arbete.

Den anmärkningsvärt höga personalomsättningen bland chefer och anställda vid vissa delar av socialförvaltningen är ett tydligt bevis för att organisationen inte mår bra under Daniel Jensens politiska ledarskap.

För att ytterligare spara pengar driver Jensen, oförtrutet sin tes att samverkan med Bengtsfors kommer att ge Mellerud bättre kompetens på våra chefer inom förvaltningen. Vi har därför från och med nu både en Socialchef och en chef för individ och familjeomsorgen på halvtid. Vi Socialdemokrater hälsar naturligtvis båda våra nyanställda chefer varmt välkomna till Melleruds kommun och hoppas att ni kommer att bidra med den spetskompetens som vi tydligen inte lyckats få tillgång till tidigare, när våra chefer anställdes på heltid.

Vi saknar konsekvensbeskrivningar, som bör beakta kraftigt ökande antal orosanmälningar till Socialförvaltningen vilka skall tas om hand enligt lagstiftning och på ett rättssäkert sätt.

Vi Socialdemokrater har inte som politisk uppgift att gå in i enskilda ärenden. Däremot är vår bestämda uppfattning att Socialnämndens ledamöters främsta uppgift är att skapa rätt förutsättningar för att Socialförvaltningen ska kunna utföra ett professionellt arbete och hantera ibland komplicerade ärenden. För det krävs erfaren personal och kontinuitet som skapas av ett inkluderande politiskt ledarskap, där sparivern ersätts med ett förtroende för professionen.

Vi menar att Daniel Jensen, i spetsen för den borgerliga majoriteten tillsammans med en inlånad konsult som tf. Socialchef under andra halvan av 2020 tagit beslut kring Melleruds framtida Socialpolitik som borde oroa oss alla! I vissa fall har de inte ens brytt sig om att ta de politiska besluten!

Michael Melby

andre vice ordförande kommunstyrelsen

Marianne Sand Wallin

ordförande Socialdemokraterna i Mellerud

Eva Larsson

andre vice ordförande socialnämnden