Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Utökat. Vi har fortsatt och utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, skriver debattören. Bild: Stefan Bennhage
Utökat. Vi har fortsatt och utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, skriver debattören. Bild: Stefan Bennhage

Personalfrågorna ska hanteras seriöst

Replik
Vi har haft ett gott samarbete i personalutskottet under lång tid. Därför är det faktiskt lite ledsamt att läsa Karin Engdahls (S) replik på min debattartikel. Egentligen borde jag nöja mig med att konstatera att det uppenbarligen är lätt att stjäla andras idéer, när de egna tryter.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Men personalfrågorna är alltför viktiga för att Engdahls (S) påståenden ska få stå oemotsagda. Jag tillstår att socialdemokraterna införde möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Vad som emellertid måste påtalas är att det tog socialdemokraterna fem år att fundera över den motion som jag själv lade på just det temat redan 2008/2009.

Engdahl (S) påstår att vi har samlat pengar centralt. Inte heller det stämmer. Verksamheterna har tillförts historiska belopp under GrönBlå ledning. Varje år har vi tillfört sjukvården över fem procent vilket täcker löneökning­arna. Bara det senaste året har verksamheterna anställt drygt 1 200 personer inom sjukvården. Det kan väl ändå inte betraktas som en besparing? Därtill har vi gjort en satsning på en fördubbling av OB-natt och höjt OB-helg. En satsning som, trots vad Engdahl (S) påstår, varit fullfinansierad från början.

Vår gemensamma tid som ordförande och vice ordförande i personalutskottet har i mångt och mycket präglats av en god dialog och samsyn. Jag vågar drista mig att påstå att vi är rörande överens om att mycket bra har gjorts. Vi har inlett och öronmärkt en mängd satsningar destinerade direkt till medarbetarna. Vi har fortsatt och utökat satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Vi har arbetat fram fler modeller för lönekarriär. Vi har påbörjat ett arbete med arbetstider och uppgiftsväxling så att varje medarbetares kunskap kan användas på bästa sätt. Vi har ökat möjligheterna till kompetensutveckling och påbörjat arbetet med att göra löner och ersättningar mer konkurrenskraftiga. Men jag påstår att vi också är överens om att mer måste göras.

Nu befinner vi oss precis i inledningen av en ny mandatperiod. Både Engdahl (S) och jag har nu lämnat nu över stafettpinnen till våra efterträdare. GrönBlå Samverkan kommer under kommande år att fortsätta med direkta satsningar på medarbetarna och att investera i ökade möjligheter till kompetens och utveckling. Vi hoppas att vi tillsammans, över blockgränserna, kan hjälpas åt i detta arbete och att social­demokraterna kan bidra med goda idéer. Personalfrågorna är för viktiga att bluffas om. Det tror jag avslutningsvis vi kan vara överens om.

Gunilla Levén (M)

Avgående regionråd, avgående ordförande personalutskottet