Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: STEFAN BENNHAGE
Bild: STEFAN BENNHAGE

Reformen för nytt reseavdrag gynnar Fyrbodalare

Reseavdraget måste reformeras för att minska klimatutsläppen och samtidigt stärka möjligheterna att bo och arbeta i landsbygd och mindre orter.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Effekten har blivit att nio av tio som gör avdrag pendlar med bil, med konsekvensen att klimatutsläppen ökar. Reseavdraget har framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionerna som reser med bil enligt Landsbygdskommittén. Trots att det ofta finns väl utbyggd kollektivtrafik i dessa regioner. Vid exakt samma resa är dagens reseavdrag dessutom värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare. Ett annat problem är fusket. Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder kronor/år, beror på fusk och fel visar Skatteverkets statistik.

För att jämna ut de regionala skillnaderna och minska utsläppen har regeringen föreslagit att reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion i två steg. Under våren ska riksdagen rösta om att ändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till åtta kronor/mil. För personer med vanliga inkomster motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6,50 till 25 kronor/mil. En ökning som ger flera tusen kronor mer i plånboken.

En lärare som bor i Färgelanda och jobbar i Vänersborg får en skattereduktion på 7400 kronor, jämfört med 6100 kronor med dagens reseavdrag om han bilpendlar och noll kronor om han tar bussen. Genom skattereduktion i stället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Eftersom lönerna är högre i storstäderna minskas de regionala skillnaderna. För att jämna ut skillnaderna ytterligare ska reduktionen bli mer generös utanför storstäderna. De som bor och arbetar i en storstadskommun får bara skattelättnad för den del av resan som är längre än 30 kilometer, i övriga landet är gränsen 15 kilometer.

Med en färdmedelsneutral skattereduktion beskattas alla lika, oavsett om de tar bil, kollektivtrafik, cykel eller samåker till jobbet. När tidsvinstregeln tas bort blir skattereduktionen enklare att deklarera och kontrollera. Resultatet blir minskat fusk och minskade utsläpp. Förslaget är en med andra ord en rättvisereform som kommer stärka möjligheterna att leva i landsbygd och mindre orter, öka kollektivtrafikresandet, krympa klimatutsläppen och minska fusket.

Reformeringen av reseavdraget är enligt Landsbygdskommittén en viktig del av en sammanhållen landsbygdspolitik. Samtliga partier i riksdagen kom - i kommittéarbetet - överens om att reseavdraget ska reformeras och göras avståndsbaserat. Håll fast vid överenskommelsen. För landsbygdens och klimatets skull.

Ulrika Frick (Mp)

vice ordförande Svensk Kollektivtrafik

Alex Bergström (S)

ledamot Svensk Kollektivtafik