Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Adam Wrafter/SvD/TT
Bild: Adam Wrafter/SvD/TT

Rycker upp människor som funnit sammanhang i tillvaron

Migrationsverket har som myndighet skyldighet att följa barnkonventionen, lag i Sverige!

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Färre människor söker asyl i Sverige och som en konsekvens väljer Migrationsverket att rycka upp människor i asylprocess och flytta dem till andra städer. Barn, som på grund av en utdragen asylprocess på flera år, funnit vänner och trygghet i skolan och äldre som påbörjat SFI-utbildning och äntligen funnit en pusselbit av sammanhang i sin tillvaro.

Migrationsverket väljer att göra denna omflyttning under en pågående pandemi trots allmänna rekommendationer från folkhälsomyndigheten. Kortsiktigt, ekonomiskt tänkande verkar styra agendan på Migrationsverket med bristfällig kommunikation till de mottagande kommuner, som ansvarar för skolgång med mera. Detta innebär ytterligare försvårande av social inkludering och integration av nyanlända i vårt land och ökade kostnader för våra kommuner.

Det finns bara ”förlorare” med det agerande som vi nu ser hos Migrationsverket där man centraliserar flyktingmottagandet till några få geografiska platser i Sverige. Sedan 1 januari 2020 är FNs konvention för barns rättigheter lag i Sverige. Många länder anpassar sina befintliga lagar efter konventionen, vilket Sverige också gjorde under många år. Men nu har Sverige beslutat att även ta in hela konventionen i den nationella lagstiftningen.

Barnkonventionens fyra grundprinciper är:

● Alla barn har samma rättigheter och lika värde

● Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

● Varje barn har rätt till liv och utveckling.

● Varje barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad.

Hur kommer Migrationsverket att säkerställa i sin verksamhet och sina beslut att man som myndighet i Sverige lever upp till barnkonventionen?

Mats Andersson (C),

kommunalråd Vänersborgs kommun

Benny Augustsson (S),

kommunstyrelsens ordförande Vänersborgs kommun

Anders Wiklund (Mp),

gruppledare kommunfullmäktige Vänersborgs kommun