Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Janerik Henriksson/TT
Bild: Janerik Henriksson/TT

Så kan Trollhättan bli ett föredöme för andra städer

Dags att göra något radikalt! Jag utgår från att våra folkvalda politiker har ambitionen att hjälpa och stödja nyinflyttade utlandsfödda.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ny skola har byggts, ekonomiska medel har anslagits för att främja samverkan och trivsel. Men de stora problemen kvarstår. Problemen är desamma i flera städer med invandrartäta områden. Man löser inte problemen med fler poliser och pengar. Nu måste politikerna tänka om! Ska vi kunna ta emot utlandsfödda måste något göras. Klarar vi det skulle Trollhättan kunna vara ett föredöme för andra städer.

Idag pratar man varmt om integration men hur ska detta ske då man hänvisar alla till samma område?

1) Trollhättans stad måste förse sig med bostäder i alla stadsdelar så att de nyanlända sprids ut i kommunen och kan bli en naturlig del i och av samhället. De måste ha svenskar omkring sig. Inga nyanlända får hänvisas till Kronogården. Jag är väl medveten om att det är kontroversiellt men det är ett måste och en förutsättning för att inkludering ska kunna bli praktisk verklighet.

2) Det är önskvärt att nyinflyttade personer/familjer får en mentor/kontaktperson, helst bosatt i närheten, som kan besöka de nyanlända någon gång i veckan och bli en medmänsklig dörröppnare till vårt svenska samhälle. Staden borde samarbeta med Svenska kyrkan och andra religiösa samfund, samt hjälporganisationer för att få fram kontaktpersoner.

För att kunna tillgodose behoven av hjälp och stöd till elever som inte har någon tidigare skolbakgrund och/eller som behöver lära sig svenska språket blir det viktigt att eleverna inte går i en och samma skola utan har en naturlig hemskola i det område som de bor och då tillsammans med svenskfödda elever. Tillsammans kan de också ha en vanlig och naturlig relation som grannar eller deltagande i samma fritidsgård eftersom de bor i samma område. Det kan möjliggöras på naturligt sätt om våra nyanländas boenden sprids över hela kommunen.

Nu ska hela grupper av elever bussas ut till skolorna. Här finns risk för problem, kanske blir de en enskild grupp i skolan, skolans B-lag. Här kommer säkert mycket hjälp att behövas. Mycket pengar kommer det att kosta, men vad kostar inte alla förlorade år och problem? Man måste lyckas med de nyinflyttade eleverna. Om de inte klarar skolan och kommer in i samhället och känner sig delaktiga ligger det nära till hands att utanförskapet kan leda till fel vägar där kriminalitet kan bli ett dåligt alternativ.

Det bör vara obligatoriskt med förskola för invandrarbarn från och med tre års ålder, allt med fokus på svenska språket som är en viktig nyckel för att kunna bli en samhällsmedborgare.

Det skulle vara mycket intressant om politikerna i Trollhättan ger synpunkter och feedback på mitt förslag!

Allt för ett bättre Trollhättan