Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Henrik Montgomery/TT
Bild: Henrik Montgomery/TT

S friskolejakt skymmer skolans verkliga problem

Det går knappt en dag utan att den socialdemokratiskt ledda regeringen attackerar friskolorna i Sverige.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det innebär en oro för alla föräldrar som gjort ett aktivt val och valt en friskola för sina barn. Det är illa nog. Än värre är att de verkliga problemen inom skolan hamnar i skymundan. Vikten av en syndabock tjänar ett syfte – att dölja regeringens egna tillkortakommanden.

Sanningen är att endast 16 procent av alla grundskoleelever idag går i en friskola. 84 procent gör det inte. Av Sveriges 28 sämsta skolor är endast två friskolor. Vad de återkommande PISA-mätningarna däremot visat är hur svensk skola presterat allt sämre under 2000-talet. Den smärre förbättring som skönjdes 2018 visade sig vara ett luftslott då ett felaktigt antal utrikesfödda elever plockats bort, i strid med OECD:s officiella regelverk.

Sverige har halkat efter i såväl läsförståelse som matematik och naturvetenskap. Pojkar presterar sämre än flickor. Dessutom utbildas alltför få lärare vilket resulterar i en för hög andel obehöriga lärare. Lägg till detta att såväl bristande arbetsro i klassrummen som sena ankomster och skolk alltjämt är vanligt förekommande och problembilden blir en annan än den Socialdemokraterna vill förmedla. Siffrorna talar sitt tydliga språk. 15,2 procent av eleverna i Västra Götalandsregionen (VGR) lämnade i våras grundskolan utan gymnasiebehörighet och bekräftar de utmaningar som även övriga Sverige har.

VGR tar skolans utmaningar på allvar och driver, tillsammans med kommunerna, ”Kraftsamling fullföljda studier”. Tidiga insatser för familjer i behov av stöd påverkar möjligheterna till goda resultat i skolan. För att nå bästa möjliga kvalitet på dessa insatser krävs att skola, elevhälsa, socialtjänst och sjukvård samverkar väl.

Om även Socialdemokraterna kunde agera konstruktivt vore mycket vunnet. Att använda skolan som ett politiskt slagträ och attackera icke-kommunala huvudmän kanske kan ge några marginalröster, men gynnar inte svensk skola. Vi kristdemokrater betackar oss för den typen av vulgär retorik. Istället bedömer vi skolor utifrån dess resultat, inte utifrån vem som driver dem.

Stefan Svensson (KD)

ledamot i regionfullmäktige