Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

20160428 Trollhättan

sjukvård , väntrum , vårdcentral Bild: Stefan Bennhage
20160428 Trollhättan sjukvård , väntrum , vårdcentral Bild: Stefan Bennhage

S vill utveckla och stärka vården för invånarna i Lilla Edets kommun!

Vi i Socialdemokraterna Lilla Edet, ser stor oro med det förslag om att stänga ner vuxenpsykiatrin i Lilla Edet.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Regionfullmäktige antog en ny budget i december, i den ligger det besparingar som kan komma att påverka Regional närvaro i Lilla Edet i form av vuxenpsykiatrin. Nu-sjukvårdens styrelse som tar det slutgiltiga beslutet har ännu inte tagit beslutet om att stänga ner denna verksamhet i Lilla Edet, men förslaget finns fortfarande kvar efter deras senaste styrelsemöte.

I NU-sjukvårdens detaljbudget för 2021 så står det att NU-sjukvården ska verka för att stärka närhetsprincipen för våra invånare och detta ska ge en bättre och tryggare vård för den som är i behov av det.

Lilla Edets kommun har under våren/sommaren 2020 tagit fram en social kartläggning som styrker NU-sjukvårdens inriktning om att vi ska möta vårdtagaren där den befinner sig och att närhetsprincipen kommer vara en viktig faktor i detta. Lilla Edets sociala kartläggning visar på stort ohälsotal som utmärker sig negativt i jämförelse med våra grannkommuner.

Att då tro att människor med psykiska problem, med svår ångest och beroendeproblematik ska ta sig med buss till Trollhättan när man i de flesta fall inte ens orkar komma till den öppna mottagningen i Lilla Edet är en utopi. Vi i Socialdemokraterna ser inte detta som humant eller människovärdigt då vi återigen kopplar det till NU-sjukvårdens närhetsprincip. Att spara på människor i beroendeställning är inte en värdegrund som vi kan acceptera.

Om den blågröna majoriteten i regionen väljer att stänga ner en verksamhet som kommer slå på en målgrupp som redan ligger ner är under all kritik.

Socialdemokraterna i Lilla Edet kommer aldrig ställa sig bakom ett förslag som inte värnar våra medborgare som är i stort behov av vård och stöd. Vi har inte mandat att, ensamma genomföra beslut i regionen då vi inte har majoritet men vår röst kommer inte tystna när det gäller att värna människor med vårdbehov.

Att stänga ner vuxenpsykiatrin i Lilla Edet på grund av besparingar är helt fel.

Socialdemokraterna Lilla Edet