Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Jörgen Alström
Bild: Jörgen Alström

Sammanhållen kedja i förlossningsvården – ett bra val

Nyligen klubbades GrönBlå Samverkans budget igenom i regionfullmäktige i Västra Götaland. En budget som också lyfter de anställdas möjlighet att vara med och påverka arbetsformer i sjukhusvården.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ett av de goda förslagen som många barnmorskor lyft under lång tid är caseload midwifery – eller en sammanhållen vårdkedja i förlossningsvården som den också kallas.

Vi har på många sätt en bra förlossningsvård i vår region och vi har många fantastiska medarbetare som arbetar och har arbetat här. Vi har också fått ner antalet förlossningsskador och de allra flesta födande kvinnor är väldigt nöjda med förlossningsvården. Men det finns mycket mer som kan göras och som behöver göras.

I början av 2020 antog regionfullmäktige en motion från Miljöpartiet om att se över om även Västra Götaland kan införa ett arbetssätt som just kallas caseload midwifery. I budgeten finns också ekonomi avsatt till att starta projektarbete utifrån det arbetssättet. Tanken är att den som är gravid/paret följs av ett litet team av barnmorskor som finns med innan, under och efter förlossningen.

Det är viktigt att vården är personcentrerad och vi kan förstå den oro som finns hos barnmorskor med flera över att det riskerar bli något annat än det som var tanken utifrån motionen och beslutet.

Att bli förälder är för de allra flesta en fantastisk upplevelse, men det är också oftast många frågor, tankar, känslor av olika slag och funderingar som man också måste möta. Tänk då att få träffa en liten grupp barnmorskor som lär känna dig/er, som vet era önskningar inför förlossningen, som vet vilka funderingar och rädslor som finns och som man känner innan det är dags att föda. Att man inte behöver möta helt nya personer, hur fantastiska de än är när det är dags att föda. Ett team som också finns med i eftervården och som kan vara med och fånga upp eventuella problem som uppkommit i samband med förlossningen.

Vi kristdemokrater lyfter att trygghet i vården är viktigt och vi tror på det. Vi tror också att vi måste använda fler arbetssätt och se till att det finns fler valmöjligheter i förlossningsvården. Alla föräldrar känner kanske inte att de har behov av en sammanhållen vårdkedja. Men när vi pratat med framför allt kvinnor så är de allra flesta väldigt positiva till detta arbetssätt och skulle välkomna det. Inte för att deras förlossningar varit dåliga, men för att detta skulle ge en ännu bättre och tryggare upplevelse av en av livets största händelse – att bli förälder.

Det finns många fördelar med detta arbetssätt och forskning som visar det och det finns också många ekonomiska vinster. Men de största vinsterna är färre komplikationer och nöjdare patienter.

Vi kristdemokrater välkomnar en sammanhållen vårdkedja i förlossningsvården – med caseload midwifery.

Pernilla Wendesten (KD)

regionpolitiker

Maria Nilsson (KD)

regionpolitiker

Gunilla Lindell (KD)

regionpolitiker