Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Helena Landstedt/TT
Bild: Helena Landstedt/TT

Samtidigt som pandemin prövar välfärden så ökar svartjobben

Byggföretagen arbetar för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch. Därför ser vi allvarligt på kritiken som lyfts fram av Riksrevisionen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Riksrevisionen presenterade nyligen sin rapport i vilken man granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering. Riksrevisionen riktar hård kritik gällande brister i regelverk, kontroller och kunskap, avsaknad av mandat och tydliga uppdrag till berörda myndigheter. Rapporten efterlyser också en nationell handlingsplan för att motverka problemen med arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering – där i första hand utländsk arbetskraft drabbas.

Byggföretagen arbetar för en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch. Därför ser vi allvarligt på kritiken som lyfts fram av Riksrevisionen. Riksrevisionen slår fast att bygg- och anläggning, tillsammans med bland annat städ, hotell och restaurang, tillhör riskmiljöerna för arbetskraftsexploatering. Vi välkomnar tydligheten i Riksrevisionens granskning och instämmer i slutsatsen att flera åtgärder är nödvändiga.

Bygg- och anläggningsbranschen bidrar varje år med drygt 37 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Byggföretagen har nolltolerans mot medvetet fusk och våra 3 700 medlemsföretag ska följa lagar och regler. Samtidigt ser vi hur exploateringen av arbetskraft förblir ett stort problem hos den oseriösa delen av branschen. Därför krävs en rad olika åtgärder där branschen, beställare, myndigheter och politiken samverkar mer varandra.

• Att alla byggherrar och beställare tar sitt ansvar för en sund bransch.

• Att Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Polisen och ekobrott får ökade resurser och genomför mer kontroller.

• Att myndigheterna får möjlighet att dela mer information mellan varandra.

• Att ROT-avdraget återställs till 50 procent av arbetskostnaden för att minska svartarbete.

• Att kommunerna, när de anvisar mark till aktörer, ställer krav som bidrar till en sund konkurrens och att de stärker sin kontroll och uppföljning.

• Att våra politiker aktivt lagstiftar för att hindra en osund utveckling.

Bygg- och fastighetsbranschen har stor betydelse för hela samhällets utveckling. Man brukar säga att ”en byggnadsarbetare ger fyra nya jobb i andra delar av näringskedjan”. Det förutsätter att projekten drivs och genomförs på ett sunt sätt – där skatterna även fortsättningsvis bidrar till välfärden. Att få bort oseriösa aktörer från bygg- och anläggningssektorn är således en ödesfråga. Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder!

Emma Schewenius,

bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen

Claes Thunblad,

nationell samordnare för sund konkurrens