Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: TTELA
Bild: TTELA

SD-kvinnor: De äldre förtjänar ett styre som bryr sig!

Den kommunala äldreomsorgens måltidsverksamhet behöver förändring. Under Socialdemokraternas snart åtta år vid makten har fina löften uttalats om att stärka äldrevården och ge människor i sitt slutskede en bättre tillvaro - trots detta är den kommunala äldreomsorgen stundtals under all kritik.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Undernärdhet och psykisk ohälsa förekommer i stor utsträckning runtom i landet. Denna alarmerande utveckling vill vi i Sverigedemokraterna vända. Hög ålder och sjukdom inom äldrevården gör att antalet måltider per dag är helt avgörande för hälsan och livskvaliteten. I Livsmedelsverkets senaste kartläggning av den kommunala äldreomsorgens måltider (2021) framkommer skrämmande siffror, endast 63 procent av kommunerna tillgodoser de äldre med sex måltider per dag på sina boenden. Skillnaden mellan sex små måltider under dagen, eller fyra större med längre nattfasta däremellan, kan i värsta fall vara skillnaden mellan liv och död.

Undernäring är vanligt förekommande inom äldreomsorgen, något som både kan förklaras av minskad aptit hos individen men även brist på tillgodosett matbehov från boendet. 2019 hade brukarna inom kommunen som registrerades i undersökningen Senior Alert i snitt 60 procents risk för undernäring. Detta trots att verksamheter inom vård och omsorg enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2014:1026) har skyldighet att förebygga och behandla undernäring inom sin verksamhet.

Nattfastan bör exempelvis begränsas till maximalt elva timmar och utöver detta bör även ett rejält måltidslyft göras. I enlighet med skolans krav på grundläggande näringsinnehåll torde även äldrevårdens måltider innehålla samma strikta krav. Regeringen avfärdar ofta det hela med att bristen på åtgärder grundar sig i höga kostnader som inte ryms inom budgeten, men att tillgodose mat enligt det grundläggande näringsinnehållet är något vi bedömer bör finansieras genom statens allmänna bidrag, då kommunerna är belastade med andra utgifter som regeringen tvingat på dem genom åren.

Vi vill nu se att måltiderna som serveras uppfyller strikta krav och är väl anpassade efter brukarna på respektive avdelning. Parallellt med detta måste vi också säkerhetsställa att all äldreomsorg i kommunal regi lever upp till dessa ställda krav. De äldre ska inte försämras ytterligare på boendet, eller i värsta fall avlida, till följd av att de inte får tillräckligt med mat och näring.

Ansvaret för denna hantering vilar tungt på Sveriges politiker och med den nuvarande socialdemokratiska regeringen drabbas oskyldiga som försöker få en dräglig tillvaro i sitt slutskede. De som drabbas är de människor som hela sitt liv bidragit och byggt upp det Sverige vi lever i idag. Det minsta vi kan göra i gengäld är att ge dem tillräckligt och näringsrik mat.

Under den socialdemokratiska regeringen har mycket sagts, men lite gjorts. Sverigedemokraterna värnar alltid om de äldres välmående, och ser med bestörtning på hur Socialdemokraterna ständigt försämrar deras levnadsvillkor. Det behövs krafttag inom äldreomsorgen för att alla ska ges ett värdigt avslut. Vi anser att en ordentlig matreform är ett stort steg i rätt riktning för att säkerställa att omsorgen håller god kvalitet och är enligt grundläggande levnadsvillkor. De äldre förtjänar bättre.

Linda Lindberg

Ordförande, SD-kvinnor

Lena Mjörnell

Regionansvarig, mellan Västra SD-kvinnor

Louise Skaarnes

Regionansvarig, mellan Västra SD-kvinnor