Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Ska man införa privatägd omsorg av äldre i Trollhättan?

Frågan är tydlig från Kommunal: Kommer ni att privatisera omsorgen av äldre samt gentemot individer med funktionsvariation, menar debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Kommunal i Trollhättan lyssnar in politiken som de närmaste fyra åren kommer att ledas av en minoritet, det vill säga Moderaterna, Centern samt Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokrater. Frågan är tydlig från Kommunal: Kommer ni att privatisera omsorgen av äldre samt gentemot individer med funktionsvariation, med en start av förstudie på hemtjänst?

I ett försök att effektivisera välfärdstjänsterna introducerades för cirka 30 år sedan marknadsliknande styrformer under begreppet New Public Management (NPM). Detta sätt att styra välfärden har Kommunal återkommande kritiserat. Låt oss förklara varför. I många välfärdsverksamheter är personalkostnaden den största utgiftsposten. När utförare pressar priserna för att vinna upphandlingar leder det ofta till minskad bemanning, fler deltidsanställda, fler tidsbegränsat anställda och större andel som saknar yrkesutbildning för jobbet.

Marknadsmodellerna har även fört med sig en detaljstyrning av arbetet som minskar det handlingsutrymme som medarbetarna behöver för att utföra arbetet professionellt. Dessutom skapas en otrygghet med kontrakt och upphandlingar i välfärden som sannolikt gör välfärdsyrkena mindre attraktiva. Personalens försämrade villkor leder till sämre kvalitet för de som använder tjänsterna. Dessutom anser Kommunal att det finns en inneboende konflikt mellan vinstdrivna företag och välfärdspolitiska målsättningar, framför allt i verksamheter som tar hand om människor. Kommunal anser att skattepengar som är avsedda att användas till vård, skola och omsorg ska gå till välfärden och inte till vinster.

Utöver att vi är kritiska till marknadsliknande styrformer vill vi se följande:

1) Handlingsutrymme för välfärdens proffs. De anställdas villkor är avgörande för kvaliteten i alla välfärdstjänster. Personalen måste ha tillräcklig tid och det måste finnas förutsättningar för kontinuitet och flexibilitet. Det är bara genom att skapa handlingsutrymme för välfärdens proffs som det går att skapa en verksamhet med hög kvalitet för omsorgstagare, patienter och elever.

2) Ökat politiskt ansvarstagande – stärkt demokrati. Kommunal anser att välfärden ska vara gemensamt finansierad och gemensamt styrd. Det kräver att de folkvalda politikerna ges möjlighet att ta större ansvar för välfärden genom större befogenheter i upphandlingar och beslutande kring etableringar av de verksamheter som vi gemensamt finansierar, och att politikerna tar detta ansvar. De välfärdspolitiska målen måste överordnas målsättningar i den lagstiftning som reglerar marknadslösningar.

3) Stärkta resurser. Kommunal anser att kommuner behöver tillföras mer resurser då delar av verksamheterna i dag är underfinansierade. För att Sverige även i fortsättningen ska kunna vara stolta över världens bästa välfärdsmodell krävs en styrning där skattebetalarna upplever att resurserna används effektivt, samt att kvaliteten i tjänsterna är på en nivå där fler är nöjda. Tilliten till både effektivitet och kvalitet riskerar att minska om marknadsstyrningen av välfärden tillåts fortsätta.

Frihet är inte att behöva välja på 35 olika vårdföretag, frihet är att ha en god livskvalité som undersköterskor och övrig personal med tillräckliga personella och ekonomiska resurser kan ge den enskilda medborgaren utefter behov och önskemål. Mycket kan marknaden styra men detta ska marknaden inte styra, om Kommunal får välja.

Fredrik Rydell

Ordförande Kommunal sektion Lilla Edet Trollhättan