Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Privat
Bild: Privat

Skapas ett nytt miljöproblem när vi försöker bota ett annat?

Det har några gånger klagats på återvinningsstationer, till exempel den i norra delen av Strömslund, Albertsvägen i Trollhättan.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Kritiken gäller att det är ostädat. I det läget hänvisar kommunen till bolaget, Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI), som ansvarar för stationen.

Men kommunen kan inte helt svära sig fri från ansvar. En återvinningsstation får inte bedrivas på ett sådant sätt att den blir till en sanitär olägenhet. I så fall måste kommunen ingripa. När det gäller återvinningsstationen i Strömslund så är det skötsamma personer som slänger skräp där. Men kärlen är ofta överfulla. Det skräp som folk försökt trycka in blåser loss och sprids i omgivningen. Det är ingen slump att det är just pappersförpackningar och plastförpackningar som sprids. Det är dessa kärl som ofta är överfulla, vilket möjliggör för vind och fåglar att sprida skräpet.

Enligt en person som har i uppdrag att städa på platsen tar företaget bara ansvar för skräpet inom det inhägnade området. Det ligger en hel del skräp i terrängen bara ett par meter från kärlen, men utanför gränsen.

Jag har därför anmält stationen till Trollhättans miljökontor för att se om kommunen antingen tar ansvar för nedskräpningen eller ser till att ansvariga för stationen löser problemet. Kommunen har fört vidare mitt klagomål till bolaget och bett mig återkomma om problemet inte löses, ett rimligt första svar från kommunen.

På sikt kommer vi att gå över till fastighetsnära insamling. Frågan är då om insamlingsbolagen även i det fallet ska tömma med så dålig frekvens att kärl blir överfulla och skräp sprids i bostadsområdena. Vem ska då ansvara för städningen?

Min egen erfarenhet som hyresvärd i 15 år är att hyresgästers inställning till sopsortering har en tendens att vara på eller av. Det vill säga, vissa sorterar allt och packar sina sopor väl. Andra slänger allt i samma påse utan att ens trycka samman förpackningar för att minska volymen. Vi har sedan en längre tid insamling av matavfall, som är fastighetsnära. De som inte tycker att sopsortering är en bra idé sorterar inte heller ut sitt matavfall trots att det går att göra fastighetsnära. De står helt enkelt över verksamheten.

Det är inte helt slumpmässigt vem som sorterar. Jag har inte funnit någon detaljerad forskning om vad som kännetecknar en person som tar ansvar. Det finns dock forskning som visar att kommuner med många högutbildade är bättre på sopsortering än kommuner som domineras av lågutbildade. Forskarna hade dock inte tillräckligt med data för att säga om det var hög utbildning i sig som höjde sannolikheten för att man sopsorterade. Om det varierar mellan kommuner lär det dock variera även på stadsdelsnivå, i synnerhet i en så segregerad kommun som Trollhättan.

Kommuner och lagstiftning måste hänga med i utvecklingen så att vi inte stillasittande ser på när ett nytt miljöproblem skapas när vi försöker bota ett annat.

Dag Kihlman

Svar direkt:

Vi tycker självklart att det är oerhört viktigt att det finns väl fungerande återvinningsstationer för förpackningar och tidningar i Trollhättan. Vi är måna om att alla Trollhättebor på ett enkelt sätt ska kunna sortera sitt avfall och på så sätt bidra till en god miljö.

Det är dock inte Trollhättans stad som äger eller ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar och inte heller för driften av återvinningsstationer där förpackningar och tidningar samlas in. Återvinningen sköts i hela Sverige av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Därav hänvisar vi vid klagomål på återvinningsstationerna i första hand till FTI. Vid upprepade problem trots rapportering till FTI tar vi, Trollhättans stads miljökontor ärendet vidare då miljökontoret har ett tillsynsansvar som myndighet på de stationer som finns i kommunen. De åtgärder som kan krävas och bli aktuella för FTI är exempelvis att öka intervallet på tömning och städning på den aktuella återvinningsstationen.

Miljökontoret gör inspektioner på alla återvinningsstationer ungefär vartannat år. Det vi tittar på är exempelvis om det finns möjlighet att återvinna olika typer av material, tillgänglighet till behållarna, nedskräpning, städ- och tömningsintervall, tydliga skyltar samt bland annat information om hur man gör en felanmälan.

Vi är måna om att det ska finnas tillräckligt med återvinningsstationer och väl fungerande sådana i Trollhättan men för att det ska fungera fullt ut så bygger det också på att var och en tar sitt ansvar och använder återvinningsstationerna på rätt sätt. Att skräpa ner vid stationerna och på andra ställen i naturen är ett brott enligt miljöbalken.

Emma Hansson,

miljöchef Trollhättans stad