Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skyddsombuden finns för din hälsa!

När vi summerar antalet döda i arbetet för föregående år landar det på 49 stycken totalt sett enligt Arbetsmiljöverket, menar debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Bild: Anders Andersson Anders Andersson
Bild: Anders Andersson Anders Andersson

År 2022 har övergått till 2023 och när vi summerar antalet döda i arbetet för föregående år landar det på 49 stycken totalt sett enligt Arbetsmiljöverket. Räknar vi enbart svenska olyckor i arbetslivet blir det 41 personer som inte kommit hem från sina arbeten. Transportarbetareförbundet konstaterar att det inte blivit bättre på arbetsplatserna när det gäller arbetsmiljön då antalet döda i arbetet legat still de senaste fyra åren. Det borde minska då ingen ska behöva dö i sitt arbete.

Inför valet lyfte regeringspartierna att de vill ta bort de regionala skyddsombuden från fackförbunden och att lokala skyddsombud ska kunna utses av arbetsgivaren, inte bara av den fackliga organisationen som idag. En sådan förändring lär inte bli en förändring till det bättre på arbetsplatserna när det gäller arbetsmiljön.

Redan idag är det svårt för lokala skyddsombud att verka då det kan leda till konsekvenser för de lokala skyddsombuden i försämrade scheman eller dålig attityd från vissa chefer. Transportarbetareförbundet ser en ökning i antalet förhandlingar kring hindrande av skyddsombud då företagen aktivt försöker runda skyddsombuden och undvika att ta sitt arbetsmiljöansvar som Arbetsmiljölagen kräver.

Tvärtom ser Transportarbetareförbundet en stor risk för försämringar i arbetsmiljön och säkerheten för de anställda om de lokala skyddsombud skulle utses av arbetsgivaren samtidigt som de förlorar sitt stöd som de regionala skyddsombuden ger. Risken är uppenbar för att lokala skyddsombud inte vågar agera utifrån de rättigheter de har, om deras arbete hotas till följd av att de ställt arbetsmiljökrav som arbetsgivaren inte tycker om.

Arbetsmiljö handlar om din säkerhet på din arbetsplats för att du inte ska skadas i arbetet, för att ohälsa inte ska uppstå på arbetsplatsen eller en allvarlig olycka med dödlig utgång. Arbetsplatsolyckor hade kunnat undvikas om det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat så som Arbetsmiljölagen säger att det ska göra.

Transportarbetareförbundet vill behålla rollerna regionala skyddsombud och lokala skyddsombud som de är idag, öka anslagen till arbetsmiljöverket, att det ställs hårdare krav på företagen att följa Arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva dö i sitt arbete eller på grund av sitt arbete.

Dan Johansson

Regionalt skyddsombud Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 55